Ar sut i Adnabod Merch: Camau (Darluniadol)

Mae'r erthygl hon yn gonna yn dysgu chi sut i

Un o'r agweddau gorau ar fod dyn yn cael ei ddod i adnabod ferchMae gan bawb eu hunain, technegau, ond rhaid i chi wneud hyn gweithio orau i chi. Allwch chi ddim rhagweld pryd efallai y byddwch yn cwrdd ar y dde yn un, felly byddwch yn barod. Un o'r agweddau gorau ar fod dyn yn cael ei ddod i adnabod ferch. Mae gan bawb eu hunain, technegau, ond rhaid i chi wneud beth sy'n gweithio orau i chi. Allwch chi ddim rhagweld pryd efallai y byddwch yn cwrdd ar y dde yn un, felly byddwch yn barod. Mynd i'r gampfa, yn y lle bowlio neu yn unrhyw le arall nad ydych yn hoffi i fynd yn y fath ffordd sy'n, pan fyddwch chi'n cyfarfod merch, byddwch eisoes wedi rhywbeth yn gyffredin. Hyd yn oed os, fel chi, wedi cael ei llusgo i'r cyngerdd o Justin Beber ei chwaer fach, efallai y byddwch yn cael hwyl gyda'i gilydd.

Chwerthin yn ffordd wych o dorri'r iâ.

I beidio â rhoi gormod o persawr, ac nid yn gwisgo dillad sy'n rhy ffasiynol. Fod yn fforddiadwy ac heb fod yn rhy ymosodol. Sefydlu gweledol berson, ond gyda safoni.

Mae'r erthygl hon yn gonna yn dysgu chi sut i

Os ydych chi wedi sylwi ei fod yn yfed yr un cwrw, sottolinealo. Os bydd yn gwisgo y crys y cyngerdd eich hoff fand, ei roi yn y dystiolaeth. Swildod gall chwarae yn eich plaid, ond peidiwch â gadael i hynny eich atal rhag siarad gyda'r ferch. Ymlacio a bod yn chi eich hun. Mae pobl yn nerfus oherwydd eu bod yn poeni am yr hyn y gellid mynd i'r dde. Yn canolbwyntio yn unig ar hyn o bryd yn bresennol a byddwch yn graig. Yn y bariau a chlybiau yn y mannau delfrydol i gyfarfod y merched gyfres. Efallai y byddwch yn cwrdd â rhywun yn barod i gael perthynas gyda chi, ond mae'n fwy tebygol i wneud cyfarfyddiadau hap. Os ydych yn chwilio am ferch i gyflwyno i eich rhieni, yn edrych i fyny yn yr eglwys, y brifysgol, bwyty neu parc adloniant. Gonestrwydd yw'r polisi gorau. Y merched i gyd i chi gwrdd cael eu potensial cariadon, sy'n dechrau gyda'r droed dde, yn yr un modd gan diffuant person. Peidiwch â dweud celwydd am eich oed, eich plant, eich car, eich swydd ac yn eich statws priodasol.

Mae'n well i ddarganfod ar y dechrau nad oes gennych unrhyw beth yn y dref, yn hytrach nag yn colli amser gwerthfawr.

Ymhlith pethau eraill, yr hawl ferch yn ddiddordeb mewn chi am sut ydych chi mewn gwirionedd, nid ar gyfer eich deunydd nwyddau. Gallai fod yn ffordd wych o dorri'r iâ, neu droi allan i fod yn drychineb, ac yna yn paratoi ar gyfer digwyddiadau. Nid yw pob un ohonynt yn ddoniol fel Vince Vaughn. Ceisiwch beidio i gyd-fynd yn rhy debyg 'i Chi gael gwên fawr a dwys yn syllu'.

Maent yn cael eu n glws, ond mae mor gyffredin y byddai'n well i ddewis rhywbeth annisgwyl fel, 'mae'n rhaid anorchfygol persawr', 'yr Ydych wedi gwallt neis' neu 'yr wyf yn hoffi eich gwisg, yn addas i chi, mewn gwirionedd'.

Os ydych yn hoffi 'the lord of the Rings', mae'n dod yn ôl. Hefyd, darllen y comics yn cŵl. Bod yn chi eich hun a bydd y gweddill yn dod drwy ei hun. Os ydych chi'n hoffi gweithio yn yr awyr agored, neu chwarae chwaraeon, mae'n parhau i wneud hynny, a byddwch yn cwrdd y person cywir. A ydych yn daclus, yn hoffi i goginio, neu gymryd rhan mewn digwyddiadau adloniant gyda eich teulu bob wythnos. Mae'r rhain i gyd yn nodweddion da ar gyfer y ferch, fel eu bod yn arddangos eich bod yn hunan-ddibynnol ac yn aeddfed. Os yw eich ffrind yn eich gwahodd i gyngerdd neu i weld ffilm sy'n ei wneud fel arfer ni fyddai fel chi, yn mynd yno. Dydych chi byth yn gwybod pwy y byddwch yn cyfarfod.

Peidiwch â dweud celwydd am eich bwriadau gwirioneddol, yn enwedig ar y dechrau.

Os ydych yn chwilio am berthynas difrifol, i beidio â dweud bod yn y chwe. Nid ydych yn gallu dyfeisio straeon yn unig i ddenu ei sylw. Y gwir yn wyneb ac mae'n well i fod yn onest. Nid i fod yn rhy ymosodol, os nad ydych am i roi'r argraff o fod yn stalker. Prestale gwrando, cofiwch y pwyntiau allweddol o'r hyn y mae'n ei ddweud ac yn siarad amdanoch chi eich hun heb or-ddweud. Wneud yr ymarferion gyda ffrind i chi. Mae'n well eich bod yn rhoi adborth negyddol, yn hytrach na llosgi eich hun gyda merch yn gyhoeddus.
fideo ar-lein ystafelloedd sgwrsio Dyddio i gwrdd gofrestru sgwrsio fideo gyda merched rhad ac am ddim a chofrestru top safleoedd Sgwrsio cyfeillgarwch ar-lein fideo safleoedd Dyddio merched sydd am gwrdd â chi fideo gorau Dyddio gwyliwch sgwrs roulette sgwrs fideo am ddim