Rwyf wedi bob amser wedi bod â diddordeb am Eidalwyr yn freuddwyd o yn mynd yno yn caru eu bwyd a phopeth i wneud gyda yr Eidal.

Efallai y byddwch am roi cynnig ar y canlynol bwytai a chael bwyd eidalaidd dilys, yn cael eu rheoli gan Eidalwyr, mae’r rhan fwyaf o’r bobl sy’n gweithio yno yn eidaleg, ac mae llawer o’r cwsmeriaid yn eidaleg hefyd: ffordd dda Arall (sydd hefyd yn rhad ac am ddim ar gyfer y rhan fwyaf o ddigwyddiadau) yw mynd i’r eidal sefydliad diwylliant yn Westwood, yn agos at UCLA. Mae angen i chi gael weinyddes swydd mewn eidaleg ystafell fwyta. Dyna lle wnes i gyfarfod fy eidaleg hunk. Bûm yn gweithio ar gyfer ei deulu. Yna gallwch gael eich eidaleg dynion a bwyd eidalaidd i gyd mewn un lle. lol. Os oes gennych chi ddigon o arian y gallech chi fynd i’r Eidal.

mae llawer o eidaleg dynion yno

Niwed i blant dan oed, trais neu’r bygythiadau, aflonyddu neu preifatrwydd goresgyniad, dynwared neu gamliwio, twyll neu gwe-rwydo, Niwed i blant dan oed, trais neu’r bygythiadau, aflonyddu neu preifatrwydd goresgyniad, dynwared neu gamliwio, twyll neu gwe-rwydo, Niwed i blant dan oed, trais neu’r bygythiadau, aflonyddu neu preifatrwydd goresgyniad, dynwared neu gamliwio, twyll neu gwe-rwydo

About