Rhyngrwyd yn Dyddio yn rhoi i ni y cyfle i gwrdd â’r person cywir, ond mae angen rhywfaint o sgil. Pan fydd cyfarfod pwysig y manylion lleiaf ac ar ôl i chi meistr sgil hwn, gallwch ddechrau i chwilio am bartner posibl. Yma yn ffeithiau diddorol a allai eich helpu i wella eich sgiliau wrth gyfarfod a cellwair caru.

Cyplau fel arfer yn aros ychydig o dyddiadau cyn y byddwch yn dechrau yn swyddogol yn Dyddio.

Dynion wrthod swnllyd menywod

Os bydd merch yn awyddus i wybod, y dylai hi symud i ffwrdd o uchel grŵp i roi dyn ar y cyfle i gysylltu â hi.

Os ydych am i greu bond ar unwaith gyda’r person yn ystod sgwrs yn siarad ei enw o leiaf ddwywaith. Mae’n dangos eich sylw ac yn gallu gwneud cysylltiadau.

Mae astudiaethau yn dangos bod, yn cofio gwahanol manylion am y person a sôn wrthynt yn y sgwrs, byddwch nid yn unig yn fwy gwastad un arall, ond hefyd yn dangos ei ddiddordeb.

Pan yw’r amser gorau i alw ar ôl dyddiad cyntaf

Barn arbenigol yn amrywio, ond mae’r amser delfrydol yn yr amser ychydig o ddyddiau, ond dim mwy nag wythnos. Os byddwch yn ffonio rhy yn gynnar, gall ymddangos braidd yn anobeithiol.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn anghytuno, ar ôl tri mis o Dyddio.

Menywod sy’n postiwch eich llun ar safleoedd sy’n Dyddio yn derbyn ddwywaith yn fwy negeseuon na’r rhai nad ydynt.

Am ddim i safleoedd sy’n Dyddio am tua deg y cant o gyfrifon newydd yn perthyn i cheaters sy’n dysgu er mwyn arian.

Mae tua un rhan o dair o’r rhai sy’n cwrdd ar y Rhyngrwyd, creu perthynas, traean arall yn ei wneud, bydd eraill yn rhoi’r gorau i’r syniad.

Mae astudiaethau yn dangos bod pobl yn ddwywaith mor llwyddiannus yn gyfarwydd trwy ffrindiau a theulu na os ydynt yn mynd i bar gerllaw.

Yn ôl yr arolwg o dda-hysbys ar safle yn Dyddio, roedd hanner yr ymatebwyr yn ystyried y mwyaf pwysig anadl ffres am bymtheg cant oedd gwerth dillad chwaethus ar gyfer y deng — dymunol arogl persawr neu Cologne, deg y cant yn dda ymddangosiad y croen, ac ar gyfer saith gwallt hardd.

Mae tua hanner y dynion yn teimlo’n ansicr pan fydd yn cyfarfod merch am y tro cyntaf.

Mae arolygon yn dangos bod yr ysgol, Prifysgol, bwytai a chanolfannau siopa yn y lleoedd gorau i flirt oherwydd bod pobl yn fwy agored i gyfarfod eraill yn y mannau hyn.

Y mannau gwaethaf yn cael eu bwytai a sinemâu

Yn ôl ymchwil, y ffordd y mae dyn yn sefyll (hynny yw eistedd yn llipa neu beidio) yn cyfrif yn wyth deg y cant o achosion yn y gwaith o baratoi’r yr argraff gyntaf fenyw.

Ailadrodd y ystumiau ar eich interlocutor, yr ydych yn dawel yn mynegi eich diddordeb. Fodd bynnag, byddwch yn ofalus i beidio ag ailadrodd pob symudiad.

Ar gyfer merched y rhan fwyaf o gwrthyrru nodweddion mewn dynion yn cael eu acne, flźr hoelion, flatulence a chwydu, colli dannedd, yn arogl corff neu anadl a «twp» pwyntiau.

Pan fydd dyn yn ceisio i bond â menyw, mae hi sefydlodd yr hanner cyntaf argraffiadau ef ar ei ymddangosiad ac iaith y corff, deugain y cant ar ei ffordd o siarad a dim ond saith y cant ar yr hyn y mae’n ei ddweud mewn gwirionedd.

Os bydd merch yn ddiddordeb mewn dyn, y mae hi yn gwenu neu chwerthin yn ei jôcs, chwarae gyda gwallt, cyffwrdd ei ddwylo ar rai gwrthrych, megis gwydr, gochi pan fydd dyn yn siarad canmoliaeth i chwyddo neu gynnwys gwefusau, i betruso neu plygu drosodd tuag at y dyn.

Arwyddion bod y ferch yn ddiddordeb mewn dyn yn cynnwys: osgoi cyswllt llygad, gwên ffug neu diffyg gwên, mae gwyriad oddi wrth y interlocutor, atebion unsill, camu gan osgo, yn aml glances ar y cloc, tapio ei draed ac yn ddi-hid yr olwg.

Merched hardd yn cael mwy o safbwyntiau, winks ac aflonyddu, ond iddynt ac yn llai addas i ddynion gan eu bod yn colli hyder gyda menywod hyn.

Mae ymchwil yn dangos bod dynion yn gwybod eu bod yn syrthio mewn cariad ar ôl tair dyddiadau, a menywod yn disgyn yn unig ar ôl y bymthegfed dyddiad.

Ar gyfartaledd, yn digwydd yn dechrau mochyn ar yr ail ddyddiad ac yn cael rhyw ar ôl pum dyddiadau.

Mae’r dyn yn anodd i siarad, os nad yn bresennol ar y ddau menywod fel nad yw am merch arall yn teimlo anghyfannedd. Felly, os bydd menyw yn awyddus i ddenu dyn, dylai hi ddod â dau ffrindiau.

Gall menyw yn cynyddu ei siawns bod ei siwt dyn, os ydych yn sefyll yn syth yn croesi’r dwylo, fydd yn rhannu ei olwg ac yn gwenu.

Pum math o fenywod na dynion yn ceisio osgoi: parhaol iau, y rhai oedd yn dechrau yn rhy gynnar i ddechrau siarad am briodas, wrth ei bodd i gael hwyl, tatws stwnsh a panickers poeni dros dim byd.

Y pedwar camgymeriadau mwyaf cyffredin ar ddyddiadau yn cynnwys: bod yn hwyr, yn rhy llawer o siarad am fy hun ormod o fanylder am berthynas yn y gorffennol a sêl gormodol.

Dynion yn y rhan fwyaf o ofn bod y fenyw yn dod rhyngddo ef a’i ffrindiau yn caniatáu iddo dreulio amser rhad ac am ddim yn dod yn Ymwthiol, bydd yn cael ei barchu a fydd angen sylw cyson.

Pobl fel dirgelwch a «erledigaeth», oherwydd nid oes angen i fod yn rhy ar gael ar y dyddiad. Gweithwyr proffesiynol sy’n Dyddio fel arfer yn awgrymu peidiwch â bod yn rhy gyflym i neidio i mewn i’r gwely i un arall, fel y mwyach mynd ar drywydd, y mwyaf tebygol y bydd cariad yn blodeuo.

Mae’r astudiaeth yn awgrymu fod hapusrwydd yn heintus, a phartneriaid posibl yn gallu mynd i ffwrdd oddi wrth pobl yn hapus

About