Ymhlith y bobl yno yn cael y gred gyfeiliornus yn ôl sydd, gyda y bobl cyn gynted ag y gwyddys, gallwch yn unig ‘yn siarad yr arwyneb’, fel petai popeth a dim byd

Ar ôl i chi wedi flirted gyda menyw, ar ôl i chi wedi creu atyniad yn ei, mae’n ddiystyr i siarad yn unig mewn ffordd arwynebol yn union fel y byddech yn siarad gyda dieithryn mewn arhosfan bws

Wrth gwrs, y wybodaeth sylfaenol a siarad am unrhyw beth yr ydym ei eisiau, ond os ydych am i adolygu’r fenyw, mae’n ddefnyddiol iawn i siarad o bethau sydd yn ychydig yn mwy bwysig

About