Rydym i gyd yn oedolion, rydyn ni wedi gwneud ein holl brofiadau ac rydym wedi llawn ymwybyddiaeth o’r byd o’n cwmpas ar gyfer yr wyf yn gofyn i chi: pa fath o astudiaethau a fyddech yn hoffi i wedi ennill, ac yn hytrach na chi wedi dilyn oherwydd y ffaith bod nid yw pobl ifanc yn aml yn cael syniadau clir ar y ffordd. Beth fyddwch yn dod o hyd unwatchable. Byddwn yn ei ddewis, ond yn gyntaf oll y byddwn yn ei roi ‘yn ddynion a merched’. O bryd i’w gilydd yn y pig yn yr achos tra ar yr awyr, nid wyf yn deall sut y mae’n gweithio yr wyf i’n rhaglen pam newid y sianel ar ôl i eiliadau, ond yr wyf yn gwybod fy mod yn ei chael yn erchyll beth y degfed eiliad. Mae bob amser yn gwneud i mi shudder, ond yn awr hyd yn oed yn fwy. Gan farnwr a elwir byddaf yn, gyda sicilian acen, rydym yn cael mwy i chi. ah, ah, ac yna rhai o actorion (yn yr ystyr eu bod yn adrodd, neu, yn hytrach, byddwch yn ceisio) digon o arian y maent yn gwneud hynny i rhisgl.P. popeth yn yno yr ydych yn hoffi, difrifol neu yn ddoniol, athroniaeth fel riviaggi ac, os ydych yn dymuno, gwneud cyfeillgarwch newydd, cwrdd â ffrindiau newydd dynion a menywod, ac yn ymuno yn ar ein digwyddiadau neu drefnu eich hun. beth ydych chi’n aros am i arwyddo i fyny. Hardd profiad hwnnw fy mod yn rhannu y bore yma gyda bron i fenywod, i fod yn fanwl gywir.) Nid yw wedi rhoi’r gorau i ni dim byd, nid hyd yn oed yr oriau a dreuliwyd o dan y llifeiriant o ddŵr a oedd yn Milan.).

Yr wyf yn Roberto. Fy llysenw yn golygu eu bod yn cael eu moro a cm o uchder. Yr wyf yn byw ger Rhufain. Mae unigolyn yn chwilio am gymar enaid. Yr wyf yn meddwl tybed sut y gall ‘ddyn ‘dyn ifanc, yn cyrraedd y pwynt o dreisio menyw a mwy. Hyd yn oed yn uwch. m. a ydych yn fwy i aros yn dawel cyn belled ag y byddwn yn o gwmpas penodol. Roedd WEDI cael DIGON o BARCH ar GYFER PEINTIO i roi’r gorau iddi. Digon o barch iddo i roi’r gorau trwy beintio. Digon o gymharu â’r ffigur oddi wrth y haniaethol. Ar gyfer y echdynnu i fod yn symbol o groth. Ar gyfer y fron ac yn gofyn i’r model i adael. Ond yr wyf yn byw yma, yn dweud bod y model. Ac yr wyf yn parchu ef. heddiw, yn anffodus, yr wyf yn wedi derbyn newyddion drwg, ffrind annwyl wedi dod i derfyn ei fodolaeth yn dibynnu ar beiriant ar gyfer ychydig ddyddiau, y ddaear yn dal i fod ynghlwm wrth fywyd. mae hyn yn gwneud i mi ddeall hyd yn oed mwy o faint yn anffodus yn rhy gyflym, bodolaeth a hyd yn oed yn fwy. Ydych chi wedi gweld y pum gemelline ar Amser Real. Un neu ddau o guys sydd wedi hyn yn ferch o flynyddoedd, yn darganfod bod yn aros yn ail fab, ben twin o O. Merched, ydych yn defnyddio, neu ydych chi wedi defnyddio olew hadau llin i feithrin a rhoi sglein ar y gwallt. Yr wyf yn rhoi cynnig arno ddoe, ond y gwallt a ddaeth i mi yn wael, roedd yn rhaid i rilavarli gyda digon o siampŵ oherwydd eu bod yn eneinio i wneud:'(Pan wyf yn rhoi fy siop trin gwallt, y gwallt yn mynd yn sgleiniog, y canlyniad. Doedd gen i ddim geiriau eraill i alw mae hyn yn amserol. newyddion heddiw bod y llys Milan wedi rhyddhau mewnfudwyr anghyfreithlon sy’n esgus y cyffur fel y smyglo cyffuriau yw ei unig ffynhonnell o gynhaliaeth.Neu arfer y neges ‘os ydych yn oes gennych chi swydd arall, yn cael ei cam-gynrychioli. Os ydych yn rhad ac am ddim o unrhyw ymrwymiad a rhwymedigaeth o’r gwaith a theulu, a oedd gennych y gallu ariannol i ddewis lle i fyw, y lle neu leoedd a fyddech chi yn ei ddewis. Y ddau yn yr Eidal a thramor. Rwyf wedi clywed cyferbynnu atebion y rhai sy’n dweud un peth, y rhai sy’n’ gwybod os gallwch chi aros yn Dubai yn yr un ystafell yn y gwesty gyda chydymaith sy’n nid yw i mi, mae rhai wedi dweud efallai y byddant hefyd yn gofyn am y dystysgrif priodas (hyd yn oed os nad pob un ohonynt, yn ôl Ychydig yn gwneud i chi wylio ‘gwisg briodas eisiau’ ar y amser Real. Rwyf wrth fy modd gwylio pob rhai ffrogiau priodas.DD priodas nid yw’n denu mi, ond y dillad ie. Gallaf hefyd wylio’r penodau isod a hefyd y replicas.DD. Post, y Ffrindiau gwefan a fforwm ar y we, cyfarfodydd a’u cyfeillgarwch drwy gydol yr Eidal, ac yn hollol rhad ac am ddim. Am fwy o wybodaeth gallwch hefyd ysgrifennu atom yn e-bost i

About