Mae cynnwys yr adran hon (testunau, lluniau, delweddau, graffeg, sain a fideo deunyddiau, logos, cysylltu, URL, ac ati), yn cael eu gosod yn gyfan gwbl ac yn annibynnol gan ddefnyddwyr o dan eu llawn ac yn ecsgliwsif cyfrifoldeb. Mae cynnwys yr un yn y wefan yn awgrymu cymeradwyaeth neu gefnogaeth ar ran yr HOLL GYFARFODYDD, a oedd yn nid yw’n gwneud unrhyw ataliol a rheoli yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddefnyddio’r Gwasanaeth, byddwch yn unig sy’n gyfrifol ac yn atebol tuag at unrhyw drydydd o bob un o’r ymddygiadau sy’n attuerai a phob trydydd parti yn unig fydd yn atebol i chi am unrhyw ddifrod Ydych yn achosi trwy ddefnyddio y Gwasanaeth. POPETH-CYFARFODYDD, felly, mae’n gyfrifol am, heb gyfyngiad a heb unrhyw arwydd o gyflawnder y gwrthwynebiad posibl i drefn gyhoeddus, moesoldeb, a, beth bynnag, y moesol y hysbysebion a roddir gan y defnyddwyr, yr anwir, parch at hawliau deallusol ac yn eiddo diwydiannol, y gyfraith, deddfwriaeth preifatrwydd ac unrhyw agwedd arall o’r un fath. Defnyddwyr yn cymryd, fodd bynnag, yn weithred sy’n cael ei gwahardd i fynd i mewn data sensitif, yn ogystal â data personol i drydydd parti heb awdurdod yr un fath, yn ogystal â mynd yn cyhoeddi lluniau o blant dan oed.

Yn yr achos lle mae plant dan oed ddefnyddio’r Gwasanaeth, bydd yn cael ei gynnal yn gyfrifol yn unig am eu rhieni, a hyd yn oed nawr yn cael eu cynghori ar y posibilrwydd o osod ar eu cyfrifiadur personol, meddalwedd arbennig, diogelwch, a hidlo.

I GYD yn dod ar draws i rybuddio chi ar hyn o bryd, defnyddwyr bod y groes y rheolau uchod o ymddygiad all arwain at amlygiad i adrodd troseddwyr i Awdurdodau cymwys

Felly, er mwyn symud ymlaen, yn darllen ac yn cytuno ar y pwyntiau canlynol. Yr wyf yn mod dros yr OEDRAN, yn ymwybodol bod yr hysbysebion yn cynnwys lluniau neu destunau penodol a allai fod yn sarhaus i rai, nid wyf yn teimlo tramgwyddo gan gynnwys cymeriad yn benodol yn rhywiol

About