Gras a oedd hefyd yn mynd trwy y llysenw, Cwci, am fod yn anodd cwci, yn gwybod yn union beth mae hi eisiau i ddymuno i pan oedd hi’n gofyn hudol cwestiwn, ‘Os ydych yn gallai un dymuniad, beth fyddai hynny.’ Gras ymateb i’r cwestiwn hwnnw, gan ddweud, ‘rwyf eisiau i gwrdd â’r Pab ac yr wyf yn awyddus i fynd i Rufain ac yn cwrdd â’r Pab oherwydd fy mod yn wir wedi cryf yn y ffydd a ffydd wedi fy helpu drwy’r daith hon ac y byddai’n cŵl i gael fendith gan iddo.’ Gras yn ddiweddar yn teithio i’r Eidal lle roedd yn gallu i dderbyn y fendith gan y Pab.

Make-A-Wish Foundation of New Jersey yn New Jersey yn di-elw corporation heithrio rhag treth incwm ffederal o dan Adran (c) o’r Cod Refeniw Mewnol

About