Cyfarfodydd rhwng senglau ac yn unig calonnau o bob rhan o Eidal. Chwilio trwy hysbysebion i dy ffrind enaid, eich rhad ac am ddim. Gwneud yn dod o hyd. Digwyddiadau a Chyfarfodydd ar gyfer Senglau a Calonnau Unig. Parti nesaf: ebrill, archebu sy’n ofynnol. Byddwch yn gallu i rhowch eich hysbyseb weladwy i ymwelwyr y safle. A hefyd yn rhyngweithio gyda defnyddwyr y blog. Yn dod at y pencadlys Riccione, y cofrestriad yn cael ei hyrwyddo. Ein cyngor a mynediad llawn at y proffiliau o aelodau. Os bydd y ffrind enaid yn cael ei ffrind a bartner bywyd, boed i adnabod y person cywir yr ydych yn bwriadu daith, yn berthynas barhaol sy’n dechrau o gyd-barch, yn agos i’r hoffter ac yn dod i angerdd ac ymrwymiad, yna rydych wedi fy ymddiriedolaeth. Er fy mod yn ceisio ennill eich gyda’r un difrifoldeb a chyfrifoldeb. Mae’r asiantaeth gadewch i ni yn Cyfarfod Yma yn dod o fy nychymyg. Ac yn y dychymyg yw popeth, oherwydd ei fod yn y rhagolwg o atyniadau bod bywyd yn dal i ni. Yr wyf yn dychmygu i helpu chi i ddod o hyd i dy ffrind enaid, fel yr wyf wedi methu yn fy chwilio. Roedd gen i freuddwyd bod yn digwydd, ac mae’n digwydd, oherwydd yn y freuddwyd, roedd y marc annileadwy ar ei llwyddiant. Yr wyf yn gwneud popeth y gallwn i ei wneud o flynyddoedd yn ôl. Dod o hyd allan pwy ydyn nhw a beth ydw i eisiau. Nid yw byth yn rhy hwyr. Ac y tu ôl i bob busnes llwyddiannus, mae bob amser rhywun sydd wedi cymryd penderfyniad dewr. A rhywun arall, y person cywir, yr enaid ffrind sy’n gwybod sut i ddeall a gwerthfawrogi hynny. Calonnau unig, gallwn ddod o hyd ei gilydd. Gadewch i ni yn Cyfarfod Yma. Meddwl a’r galon, gyda’i gilydd, yn unedig yn y un gofleidio. Mewn chi ac at y person cywir.

Heddiw, yfory, pwy a ŵyr. Taith y byddwn yn ei wneud at ei gilydd. Mae taith, yn wahanol bob tro. Gan wybod bod y newid go iawn yn cael yn y ffordd.

Y nod yw canlyniad

Gyda chi, mae ein holl cymhwysedd a dealltwriaeth, difrifoldeb a pharch. I gyd calonnau unig: mae bydysawd tu mewn a’r tu allan i chi.

Ei bell, cyfle

Mae ei dirgelwch, y ffynhonnell o swyn. Mae pob taith yn dechrau gyda y cam cyntaf. Cariad yn cael ei ddarganfod, bob dydd. A darganfod ffeiliau swf ynddo yw archwilio, bob dydd. Nid oes unrhyw fethiannau. Y methiant i roi’r gorau i geisio. Yn ddiolchgar am bob cyfle. Ac rydym, yn ddiolchgar i chi. Mae pob taith yn dechrau gyda cam, y yn gyntaf. Rhwng ni, o’r cyswllt cyntaf yr asiantaeth ac mae’r asiantaeth yn y cyfarfod. Yn digalonni neu jaded rydych chi, mae bob amser yn wal o ddiffyg ymddiriedaeth, neu o ddigon i asiantaeth priodas. Rydym wedi gwneud popeth sy’n bosibl, er mwyn troi y wal ac yn gwneud ffordd i deithio gyda’i gilydd. Hyd yn oed gyda’r fideo i ddisgrifio’r gwaith ymchwil y cyfarfodydd rhwng y sengl ac yn unig calonnau ac yn dysgu i ymddiried yn dyddio asiantaeth, neu yn hytrach, gadewch i ni yn Cyfarfod Yma. Y daith rhwng ni: yn ddiogel ac yn hawdd, gyda llwybr wedi’i deilwra i staff (ar y safle ac o bell) yn seiliedig ar wrando, ymrwymiad, cyfrinachedd a phroffesiynoldeb. Mae eich agosatrwydd yn y gêm, ond nid yw gêm.

Neu a ydych yn unig

Rydym yn dysgu i adnabod ei gilydd. Gadewch i ni yn Cyfarfod Yma. I gyffroi, gael i ni wybod yn well, ac rydym yn cael ein hunain yn y teimladau, ac, efallai, hyd yn oed mewn bywyd bob dydd. Annwyl gyfeillion, rydym yn awyddus i ddweud ein STORI D CARIAD ei eni yn yr asiantaeth, gadewch i ni yn Cyfarfod Yma. Sut mae llawer o bobl yn cymryd o prysur cyflymder o fywyd lle, yn fwy ac yn fwy aml y byddwch yn cyfathrebu dim ond drwy rwydweithiau cymdeithasol, ac rydym wedi colli’r arfer o fynychu i gysylltiadau cymdeithasol, ar gyfer y rhai sy’n sengl, mae’n dod yn fwyfwy anodd i ddod o hyd i ffrind enaid. Yma, yn dod i mewn i chwarae yr asiantaeth o Monica gan yr ydym yn hysbys. Yn awr fel dau adar yn gadael y nyth yr asiantaeth i hedfan gyda’i gilydd mewn BYWYD. DIOLCH i chi MONICA Yn chwilio am cyfarfodydd ac apwyntiadau ar gyfer: dod i adnabod ei gilydd, cwmnïaeth, cyfeillgarwch, tynerwch, cariad, ffrind enaid, partner bywyd, priodas

About