submit


Rhyngrwyd. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd iddynt yn yr eglwysi o eich ffydd. Mae’n dweud ‘ie’ a danteithion ar gael i chi yn llawer mwy arbennig ffordd nag y mae’n trin merched eraill, yn talu sylw at eich dyheadau, ac Mae wedi bod yn fy mhrofiad bod y rhan fwyaf dynion yn hoffi i fod mewn rheolaeth o berthynas. Maent yn tueddu i yn teimlo dan fygythiad neu dan bwysau pan fydd y ferch yn ceisio i gymryd tâl. Mae’r rhan fwyaf o ddynion sydd agr yn barod am berthynas difrifol yn cael unrhyw broblem yn gwneud eu bwriad yn glir. Os yw eich dyn nad yw yn gollwng rhai difrifol awgrymiadau, yna mae’n eithaf tebygol o fod yn barod ar gyfer y lefel o ymrwymiad eto. Ar wahân i, mae’n aml yn well i chi aros nes ei fod yn barod i ymrwymo, oherwydd os ei fod yn dan bwysau i mewn i hanner-galon addewidion, bydd llawer o brifo teimladau yn ddiweddarach. Ac, weithiau, gall y pwysau yn gwneud perthynas a allai o bosibl wedi tyfu i fod yn rhywbeth mwy gydag amser, yn edwino ac yn marw oherwydd yr ymdriniwyd â hi ar frys. Os ydych yn barod i fod yn amyneddgar ac yn aros am y dyn i ‘ddod o gwmpas’, ac mae’n ymddangos yn amharod i ymrwymo unrhyw adeg yn y dyfodol agos, yna bydd y berthynas yn ôl pob tebyg tynghedu beth bynnag. Os bydd dyn yn cadw gwenu ac yn edrych ar wraig bob amser, mae’n gweld hi ar ei phen ei hun hyd yn oed er ei fod yn gwybod ei bod yn mewn perthynas difrifol gydag un o’i chydnabod, mae hyn yn golygu ei fod yn hoffi ei. Ateb. Gallai fod nifer o arwyddion bod dyn yn anhapus yn ei briodas. Fe fyddwn yn mynd ar drywydd chi ar gyfer rhyw. Gall dod o hyd i resymau i beidio â dod adref. Y ddau ohonoch yn ymladd yn erbyn yr holl amser dros dim byd. Mae’n gorwedd i chi a ydych yn gwybod, ond pan fydd gwaith yn dda, ef byth yn dweud celwydd. Efallai ei fod wedi penderfynu i gael feistres. Efallai ei fod yn yfed mwy ac yn siarad â chi llai. Mae’r rhain yn dim ond ychydig o enghreifftiau, rhaid i chi fod yn eich pen eich hun barnwr. Pob lwc Ie Os yw eich cyfoethog. Oes, Os yw eich cyfoethog. Yna mae holl fenywod sydd yn llai yn ymwneud ag arian NEU bwysau, ond yn hytrach chwilio am garedigrwydd, hiwmor, cudd-wybodaeth, moeseg, hwyl, gwleidyddiaeth, TELEDU yn dangos dewisiadau, cyfrifoldeb, cydweddoldeb rhywiol, ac a fydd ef yn well gan fanila neu hufen iâ mefus. Fel y byddwch yn neis dyn yn chwilio am ferch n glws am berthynas difrifol, mae’n rhaid i chi ddod o hyd i un mewn tafarn neu far, ac yna fynd yn gyson â hi. Yr wyf yn edrych am ddinesydd yr unol daleithiau (DYN) sydd am gael priodi i mi, yr wyf yn edrych am rhyw neu unrhyw berthynas, felly os gallwch chi fy helpu i, bydd yn fod yn wych, yr wyf yn cynnig i chi ddoleri ie yn siwr y gallwch. pob rhaid i chi ei wneud yw cael llyfr teller ffortiwn o (dick)smith, a bydd yn dweud sy’n haeddu y dyn Difrifol berthynas ddylai fod yn arwain at briodas, ond nid yw hynny’n wir bob amser. Mae rhai dewisiadau eraill a allai gymryd eu lle. Eich cariad cariad gellid naill ai u yn barod ar gyfer y cam nesaf ac efallai yn awyddus i gymryd yn arafach. Mae yna hefyd llawer o gyplau a allai fod gyda’i gilydd am flynyddoedd, yn byw gyda’i gilydd, yn ymddwyn yn union fel pâr priod, ond byth yn cyflawni yn y gwirioneddol seremoni. Mae gallai fod nifer o resymau dros yr ymddygiad hwn. Rheswm arall a allai fod yn bod eich cariad cariad nid oes cymaint i chi ag y byddwch yn meddwl eu bod yn. Nid yw hyn yn wir bob amser, ond y gallai fod. Pob lwc. nid yw’r pethau hyn yn digwydd drwy’r amser, fodd bynnag, os ydych yn edrych yn rhy galed bydd yn byth yn digwydd ac yna pan fyddwch yn lleiaf yn disgwyl iddo, gallai fod o gwmpas y gornel, yn rhy llawer o bobl yn cael i mewn i berthynas a fydd yn para amser hir ac maent yn hynod o anhapus. mae hynny’n golygu eu bod yn unig ‘setlo’ ar gyfer beth y gallant ei gael. Os oes gennych chi ffrindiau gwych y byddwch yn cael hwyl gyda ac yn cael sgyrsiau gwych, mae’n debyg eich bod yn hapusach ac yn eu cynnwys na’r bobl sydd mewn priodas neu ddiflas perthynas. dywedwch wrth iddo i ddod dros y peth, neu y byddwch yn daflu i lawr iddo ac os yw ef yn dweud iawn ond yn gadael iddo fynd, nid ydynt yn haeddu i chi. os nad yw hynny’n gweithio ac nad ydych am i adael iddo fynd, yna yn ei wneud ve yn dod i adnabod ef, yr hyn y mae’n ei hoffi a beth dydy o ddim yn hoffi. Fod yn ffrind da. Pan fyddwch yn o gwmpas pobl yn siarad iddo, yn dangos hyder, ac yn chwerthin ar ei jôcs. Peidiwch â bod ofn i

About