Rydym yn olaf yn dechrau ysgrifennu i bob eraill, ond erbyn mis chwefror yr oedd gormod o waith i’w wneud i barhau i ysgrifennu am i mi. Yr wyf yn amlwg wedi colli ei lythyrau ac yn awyddus i wybod beth oedd wedi digwydd yn ei bywyd.

Doedd gen i ddim dewis ond i gyfieithu popeth o saesneg a portiwgaleg. Yna mi a wnaed newydd pen PAL a oedd Belarwseg, ond mewn gwirionedd roedd yn fy ysbrydoli: ei sgiliau yn fwy sylfaenol na mi, ac mewn ffordd rydym yn dechrau cystadleuaeth: pwy sydd yn gallu siarad saesneg yn well? Flwyddyn yn ddiweddarach, mae’n cyfaddef nad wyf yn gallu siarad swedeg yn well na’r rhan fwyaf ohonynt.

ef, ond yr wyf yn credu y gallwn wneud yr un peth

Y flwyddyn hon yr wyf yn cwrdd â llawer o Erfin a dechrau i siarad swedeg yn rhugl. Roeddwn yn gallu i gael ysgoloriaeth,»haf cyrsiau saesneg»ar y Swedish Sefydliad ac i astudio yr iaith yn ddwys gyda myfyrwyr eraill am bythefnos. Roedd yn hwyl! Ar ôl ychydig, y mwyaf swedeg un ar gyfer fy dinas cyrraedd, ac yr wyf yn ddamweiniol yn ymweld ag un ohonynt, ond mae hynny’n stori arall

About