Os ydych yn ddyn sengl ac yn edrych i fenyw gyda phwy y gallaf rannu eiliadau arbennig. Mae llawer o fenywod sengl sy’n awyddus i gwrdd â’u ffrind enaid, ac a allai fod yn chi. Y ffordd orau i ddod i adnabod pobl newydd a diddorol yn dod allan ac mae yna nifer o lefydd yn yr Eidal lle gallwch gwrdd â’r fenyw yn eich breuddwydion: mewn bwyty, mewn amgueddfa neu un o nifer o ddigwyddiadau a drefnwyd gan fideo Sgwrs bob mis. Nid oes angen lle penodol, gallwch ddod i adnabod diddorol o fenywod tra byddwch yn siopa yn yr archfarchnad neu tra byddwch yn cael eu bwriad i ddewis y silff prynu yn Ikea, lle gwych i wneud gyfarfodydd newydd. Fodd bynnag, mae’n wir bod yna leoedd lle y gallwch gael mwy o gyfle i gyfarfod y fenyw a allai ddod yn eich ffrind enaid. Y nosweithiau yn y grŵp Yn gyffredinol, mae’r wythnos-diwedd yn cael y fraint o bryd gan bawb senglau bod yn awyddus i gwrdd a dod i wybod am fenyw sengl. Bod yn achlysur y pen-blwydd eich cefnder, neu barbeciw rhwng ffrindiau, yn ffrind enaid allai fod yn unig o amgylch y gornel. Yna, os ydych wedi sylwi ar fenyw sengl yr ydych yn rhaid cyffredin ffrindiau, hyd yn oed yn well: bydd yn haws i chi i ddechrau sgwrs gyda y ferch yr ydych am i goncro, neu, os ydych yn swil, gallwch ofyn i’ch ffrind i wneud cyflwyniadau. I weithio i Goncro eich gwaith i gydweithiwr nid yw mor anodd ag y byddwch yn meddwl. Gallwch geisio i ddod â merch sengl sydd o ddiddordeb i chi, yn ystod yr egwyl goffi, yn ystod amser cinio gyda chydweithwyr neu, ar gyfer mwy o afieithus a dewr, yn uniongyrchol trwy gyfrwng y sgwrs. Y ddiod ar ôl diwrnod hir o waith y gall fod yn esgus da i daro i fyny sgwrs gyda un o eich breuddwydion. Yn y safle mae llawer o fenywod sengl sy’n gyfarwydd i gwrdd â ffrindiau yn y bar neu yn yr ystafelloedd lle dawns i yn gobeithio i gwrdd â ffrind enaid. Hyd yn oed os yw dawns yn nad yw eich peth, yn gofyn iddi, fodd bynnag, yn dawnsio i llyfn ar y trac. Merched wrth eu bodd i ddynion sy’n gwybod sut i hudo a diddanu chi. Y cyfarfodydd mwyaf prydferth a rhamantus weithiau yn dechrau eu niweidio eu hunain, gan roi efallai hyd yn oed yn y sioeau y rhai sydd yn ein amherffeithrwydd. Yn yr amgueddfeydd, y rhai sy’n hoff o gelf a diwylliant yn cael eu hystyried yn lwcus iawn: amgueddfeydd, arddangosfeydd yn rhai o hoff fannau gan fenywod sengl o bob oed. Yn wir, os ydych yn meddwl am y peth, mae’n haws i sefydlu sgwrs gyda’r fenyw a oedd yn rhannu gyda chi angerdd ar gyfer rhufeinig celf neu ar gyfer argraffiadaeth, yn hytrach na gydag un cyfarfod ar y stryd. Ac yna, chi’n gwybod, merched yn gwerthfawrogi dynion sydd yn caru y diwylliant. Ar rwydweithiau cymdeithasol rhwydweithiau cymdeithasol yn ffordd wych i gwrdd senglau newydd, yn enwedig os ydych yn swil neu os ydych yn ei wneud nid yw eto yn teimlo’n barod i allforio yn rhy. Facebook, Twitter, Instagram: mae llawer o fenywod sengl sy’n cael digidol proffil ac yn chwilio am gariad ac i bobl newydd gyda lle i sgwrsio.

Clybiau, amgueddfeydd, siopau: ddinasoedd yr eidal yn llawn o lefydd lle gallwch gwrdd â merched sengl, ond os ydych am gynyddu eich siawns, mae technoleg yn dod i eich cymorth. Bod ti dwellest yn y Gogledd, neu Ganolfan De nid oes ots, oherwydd bod y rhyngrwyd yn rhoi i chi y cyfle i gwrdd â llawer o fenywod sengl o bob rhan o Eidal ac yn gallu sgwrsio gyda nhw yn y cysur o gartref. Diolch i eich safle yn dyddio hoff, dod i adnabod pobl a dod o hyd i dy ffrind enaid erioed wedi bod mor hawdd a dymunol.

Am beth ydych chi’n aros i roi cynnig arni

Turin yn ddinas gyfoethog mewn hanes, celf a diwylliant. Mae yna lawer o lefydd lle gallwch fynd i gael hwyl, yn helpu Cyfarfodydd yn Turin, y Ddinas o Gerddoriaeth: yn yr hyn yr ydych yn darllen ar fynd i mewn i’r ddinas o Parma. Adnabyddus am fod yn y man geni o help Cyfarfodydd yn Parma, enwog am fwyd da ac ar gyfer rhai swyddi i fyw yn y modd emilia, yn sefyll allan yn yr Eidal i fod yn helpu Cyfarfodydd yn Parma

About