Cyfarfodydd cynnig cyfeillgarwch ac integreiddio ar lefel unigol

Newydd-ddyfodiaid yn aml yn awyddus i gael ffrind sweden i ddysgu swedeg ac yn deall y gymdeithas sweden

Unwaith y bydd wedi’i sefydlu, byddwch yn aml yn cael y cyfle i ryngweithio gyda rhywun o wahanol gefndir a diwylliant

About