Pan dyddio, mae’n bwysig i wybod beth sy’n dderbyniol a beth sydd ddim. Mae’r rhan anodd yw bod hyn efallai yn wahanol gan diwylliannau. Dynion a merched o wahanol rannau o’r byd bydd gennych wahanol syniadau am dating. Er enghraifft, yr hyn sy’n iawn yn llygaid America dyn yn gall fod yn anghywir yn llygaid eidalaidd dyn. Felly, os ydych yn cael yn barod ar gyfer dyddiad gyda poeth-gwaed Sicilian, yna dyma rai awgrymiadau cyffredinol ar yr hyn yr eidal y dynion yn cael eu hoffi. Gwir bod stereoteipio yn ymarferol, ond mae’n aml yn ddefnyddiol i ddeall un diwylliant arall ac felly bydd eich helpu chi i ddeall eich eidaleg dyn yn well. Dynion yn Italia yn hynod teulu oriented. Gallai hyn fod yn beth da ac yn beth drwg. Maent yn bendant mama bechgyn ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn dal i fyw yn y cartref. Maent wrth eu bodd eu mamas i ddarnau. Felly, os oes gennych ddiddordeb mewn eidaleg dyn, peidiwch â siarad yn sâl o ei mom. Gwneud argraff ar y hen wraig, os yw’n o fewn eich galluoedd, ond mae’r rhain yn ferched fod yn anodd i os gwelwch yn dda gyda disgwyliadau uchel iawn ar gyfer y merched i’w meibion ddewis. Cadwch mewn cof y bydd yr ail yn caru ei fywyd, os yw perthynas datblygu.

Eich perthynas yn cael ei rhwym o fethu, os ydych yn graig y cwch ar y pwnc hwn. Nid yw’n gyfrinach bod eidaleg dynion yn hoff iawn. Maent yn rhamantus a bydd yn bendant yn eich ysgubo oddi ar eich traed. Maent yn hynod o fynegiannol pan ddaw i emosiynau, a dylech fod yn barod ar gyfer llawer o gyffwrdd a chusanu. Gall hyn achosi problem i chi, os ydych yn mynegiannol yn y ffordd hon. Fodd bynnag, os ydych yn cael eu caru gan eidalaidd dyn, taflu eich swildod allan y drws ac yn cael yn barod ar gyfer amser gwych yn yr ystafell wely. Mae’r rhain yn Sicilians wedi ymrwymo i bleser eu merched ac maent yn gyfarwydd i anghenion a dyheadau o ferched. Eidaleg dynion yn hynod o meddiannol a gall ddod yn genfigennus, os ydych yn cipolwg ar y dyn arall y ffordd anghywir. Maent yn credu bod menyw anghenion i gael eu diogelu. Mae’n credu bod nawr eich bod yn ei, ei fod wedi ‘dibs’ ar i chi a eich amser. Nid yw hyn yn ei fai ei fod yn sut y mae’n yn dod i fyny. Er y gall fod yn hyfryd ar y cyntaf, yn annibynnol gall menywod dod o hyd ei bod yn rhy mygu yn nes ymlaen. Felly, yn cymryd y berthynas fwy ymroddedig lefel, dim ond os gallwch fod ef a dim ond ei. Eidaleg bobl yn uchel ac yn lleisiol yn mynegi eu barn. Crynoadau teulu gyda deulu eidalaidd yn sicr yn rhoi cur pen i chi, os nad ydych yn barod ar ei gyfer. Efallai y byddant yn ymddangos i ddadlau vociferously un funud, ac yna chwerthin yn uchel yn y funud nesaf. Gall fod yn debyg i coaster roller emosiynol i chi. Byddwch yn barod am wahaniaethau o’r fath, os ydych yn hoffi eich eidaleg dyn ac yn dymuno i fod yn rhan o ei fywyd, oherwydd yn uchel crynoadau teulu fod yn rhan o weddill eich bywyd, os byddwch yn penderfynu i briodi ag ef. Fel y gallwch weld, yn dyddio eidaleg dynion yn ei gwneud yn ofynnol rhai yn dod i arfer i. Fodd bynnag, mae’r holl faterion mai dim ond yn ymddangos yn rhy ddiflas, unwaith y byddwch yn o dan y sillafu o’r un o’r rhain niweidio Casanovas sy’n gwybod sut i hedfan wraig oddi ar ei draed. Priodol awgrymiadau am y tro cyntaf rhyw yn wych os ydych chi erioed wedi cael unrhyw brofiadau rhywiol blaen.

Awgrymiadau yma ar gyfer dynion a menywod

Dim ond yn gwneud eich noson yn boeth

About