Pethau i Gofio Pan Fyddwch yn Cwrdd a Guy Da ar Ôl Gwenwynig Berthynas

Yn enwedig ar ôl i chi jyst got allan o rywbeth mor ddwys

Ydych chi wedi annelwig ymwybyddiaeth nad ydych yn bob amser yn hapus yn y berthynas, ond na fyddech chi byth gyfiawnhau eich undeb i fod yn wenwynigAr gyfer y rhai sy'n yn ddigon ffodus i ddod o hyd i newydd rhamantus buddiannau ar ôl gwenwynig berthynas, mae'n brofiad hollol wahanol.

Dyma rai pethau sy'n digwydd i ferched sy'n bodloni dynion da ar ôl mynd drwy berthynas wael.

Bod y person yr ydych fel blindly ymddiried yn chwarae gyda chi mewn ffordd yr ydych yn meddwl yn flaenorol roedd yn annirnadwy.

Dim ond yn mynd dros yn eich pen

Ar ôl i chi fynd allan o'r ogof dywyll, rydych yn dal i fod yn fath o yn cwmpasu eich llygaid, oherwydd bod y golau newydd dim ond ychydig yn rhy llachar. Er gwaethaf y ffordd y mae pethau'n dod i ben, byddwch yn profi cariad go iawn, sydd mor llawer mwy na'r rhan fwyaf o bobl yn gallu ddweud ar gyfer eu hunain.

Felly, nid wyf yn mynd yn rhy hongian i fyny ar y pethau os nad ydych yn medru dod o hyd i rywun am gyfnod wedyn.

Ei s prin i ddod o hyd i'r peth go iawn mewn môr yn llawn o somethings. Pan fyddwch yn mewn perthynas, yr ydych yn don t yn cael y mi-amser mae angen i chi feddwl am bethau am gyfnod. Mae ei s yn hoffi rhaid i chi fynd yn llawn ar i mewn i'r goedwig a dod yn meudwy neu unrhyw beth fel na. Tra efallai y bydd eich cyn bod yr un sy'n dinistrio y berthynas yn y pen draw, rydych yn ôl pob tebyg yn fwy nag ymwybodol o fy nghamgymeriadau fy hun. Efallai eich bod yn oedd i gyfathrebu eich anghenion yn ddigon.

Efallai nad ydych t yn meddwl eich bod angen.

Y tro nesaf fod yn fwy na lleisiol amdanynt. Ers eich berthynas flaenorol bron yn dinistrio chi (pwyslais ar y bron), efallai y byddwch jyst eisiau i wneud i chi am gyfnod. Ac unwaith y mae'n digwydd, yn union chrafangia y tarw gan y cyrn. Daro ar y bras bartender chi ll yn ôl pob tebyg fflawiau allan ar, gusan y dyn ar hap a allai fod yn questionably iau na chi.

Ydych yn don t yn ddyledus unrhyw beth iddyn nhw.

Dim ond ar eich hun am yr holl hwyl rydych yn colli allan ar y blaen. Ac yn y rhan orau. Gall unrhyw un barnu ar gyfer ei oherwydd eu bod yn gwybod ch jyst cerdded trwy uffern ac yn ôl. Yn wenwynig berthynas, yn enwedig rheoli rhai, efallai y byddwch wedi gotten defnyddio i eich partner obsessing dros chi at y pwynt o yn ymddangos yn wallgof. (Yn ôl pob tebyg oherwydd eu bod yn.) Rhan fwyaf o bobl normal, er. Nid ydynt yn hoffi hynny. Maent yn cymryd yn hawdd, felly peidiwch t meddwl eich newydd posibl rhamant yw t diddordeb. Fwynhau rhyddid rydych yn ei gael. Derbyn sarhad ac yn cael eu hanwybyddu. Mae'r dyddiau hynny ar ben. Yn wir, mae eich chweched synnwyr am yr arwydd lleiaf o gwenwynig perthynas dylai flare i fyny os bydd yn digwydd byth eto. Y peth gorau i'w wneud yw i ollwng rhywun yn gynharach yn y gêm nag yn hwyrach. Y ffordd yr ydych yn ll osgoi cael unrhyw mwy o ynghlwm. Yn sicr, gallai fod yn brifo am ddiwrnod neu ddau, ond wythnos neu ddwy yn ddiweddarach, byddwch yn ll fod yn ôl ar eich traed. Mae popeth rydym yn ei glywed yw barn, nid ffaith. Mae popeth rydym yn ei weld yw safbwynt, nid yw y gwir. Yn chwilio am gwirionedd Mae llawer o bobl yn drysu ego cariad â gwir gariad oherwydd atodiad i gall rhywun fod yn hawdd i gamddeall fel garu Mwy a ydych Yn mynd trwy ysgariad ac yn meddwl os byddwch yn byth yn rhoi'r gorau teimlo'n isel, felly llethu gan bopeth sy'n mynd ymlaen. Mwy o Gariad, yn gwneud y byd yn symud. Cariad yn y mwyaf poblogaidd ar ôl profiad dynol. Ond y paradocs yw, tra yr ydym ni ein hunain yn cael eu caru, rydym yn mynd i geisio dod o hyd iddo y tu allan i ni ein hunain. Mwy o Hapusrwydd yn rhywbeth sydd o fewn eich hun. Inner heddwch a llonyddwch yn bwysig iawn os ydych am i fyw yn hapus bywyd iach. Peidiwch â bod yn rhy galed ar eich hun, dod o hyd i ffordd i dawelu eich meddwl ac yn leddfu eich pryder ac iselder. Byth ers i mi ddechrau ioga a myfyrdod fy mywyd wedi newid er gwell. Yr wyf yn teimlo yn fwy eglur ynghylch lle yr wyf yn fy mywyd a beth yw fy pwrpas.
sgwrsio fideo gyda merched rhad ac am ddim heb gyfyngiadau i cwrdd a guy Dating heb gofrestru ac am ddim safle yn dyddio heb gofrestru lawrlwytho fideo Dyddio fideo ystafelloedd sgwrsio Dyddio merched rhad ac am ddim Dyddio symudol fideo sgwrsio heb gofrestru gyda merched Dyddio sgwrsio sgwrs roulette girl ar-lein rhad ac am ddim