Symlrwydd yw yn y pethau bach

Ond beth mae’r sgwrs gyda’r cais hwn

Mae’r ateb yn syml iawn: yn yno, gallwn ddod o hyd i’r symlrwydd: symlrwydd yn dod i adnabod ei gilydd, symlrwydd mewn cyfeillgarwch, symlrwydd yn rhannu syniadau a meddyliau ag eraill, yn rhwydd mewn deialog. Cyn cyrraedd y pwynt hwn, gadewch i ni ddechrau o’r dechrau, hynny yw, o esboniad o’r term ‘sgwrs’. Sgwrs yn dod o’r saesneg ferf ‘sgwrs’, ‘sgwrs’. Mae’n rhithwir lle ble mae pobl o unrhyw oed ac o unrhyw rhan o’r byd ddod at ei gilydd ac mae ganddynt dymunol sgyrsiau rhyngddynt. Yn y ffordd hon, gallwch gael yr undeb rhwng y nifer o draddodiadau, diwylliannau, a phobloedd. Mewn gwirionedd, pobl sy’n cysylltu nid yn unig yn yr Eidal, ond hefyd yn Ffrainc, yr Almaen, Awstria, Korea, ac ati, mae’n hawdd iawn i hefyd yn trosglwyddo gwybodaeth ar eu lleoliadau tarddiad, chwedlau, arferion, arddulliau o fywyd, a pham nad yw, hefyd yn yr iaith. Mae yna nifer o swyddogaethau sydd ar gael i wneud yr amgylchedd yn fwy heddychlon a chytûn, ymhlith y rhain y defnydd o n giwt smilies.

I fod yn gallu defnyddio nid oes angen cofrestru, nac yn gosod unrhyw raglen penodol

Drwyddynt, gallwch ddangos i bawb eich hwyliau. Yn ogystal, mae hefyd yn hawdd iawn i’w defnyddio, oherwydd bod y ‘cod’ yn gyflym iawn ac yn hawdd i’w cofio. Mae llawer o ac yn lliwgar iawn, oddi wrth gariad at yr un sy’n crio, o’r alcoholig i anobeithiol ac yn y blaen. Mae rhagor o swyddogaeth yw i ofyn am y gân drwy y gorchymyn canlynol: en teitl awdur. Y bot yn anfon y YouTube cyswllt o’r hyn yr ydych wedi gofyn amdanynt, a all hefyd fod yn un o eich fideos, nid yn unig cerddoriaeth, ond mae popeth yn, yn y perthynas â rheoleiddio. Mae ein sgwrs yn rhad ac am ddim, eidaleg, heb y rhwymedigaeth i gofrestru a chymedrol, felly ymunwch â ni am sgwrs-heb-gofrestru

About