Mae pob fideo sgwrs defnyddwyr yn cael eu hargymell i ddarllen y rheolau ac ar dudalennau eraill, a dolenni y gellir eu gweld yn y grŵp

Yna bydd y troseddwr yn cael ei gosbi

Peidiwch â dangos y troseddwr mewn ymateb i bys canol, ac nid ydynt yn ysgrifennu sarhad, neu wedyn bydd yn chi gwyno ac anfon cosb

About