Mae’r wefan hon yn cynnwys deunydd gweledol gyda delweddau, fideo, sain, a disgrifiadau testun a cydsynio oedolion yn cymryd rhan mewn gweithredoedd penodol a rhywiol eu natur. Os nad ydych am i weld y deunydd i oedolion, yn syth ar ALLANFA o’r safle hwn. Gan symud ymlaen ac yn cadarnhau eich bod yn o leiaf oed (lle yn berthnasol), eich bod yn dewis i weld yn eglur deunydd a rhywiol eu natur a fideo oedolion, oedolion fideo craidd caled, fideo xxx. Eich cyfrifoldeb chi yw i gadw at yr holl cyfreithlon rheoliadau ynghylch deunydd i oedolion a ydych yn cymryd yn ganiataol holl gyfrifoldeb personol o unrhyw ûl-effeithiau gan y weledigaeth y safle hwn. Mae gweithredwyr y safle hwn a bydd y gwasanaeth yn cael ei gynnal yn atebol am eich dewis i barhau yn y gorffennol y sgrin hon. Mae’r safle hwn ni ddylai gael ei rhannu gyda’r bobl dan oedran a rhaid ei ddefnyddio ar sail bersonol.

Os nad ydych yn cytuno i’r uchod, yna bydd rhaid i chi ADAEL y safle hwn

About