Roedd yn iawn allan o ffasiwn dros y blynyddoedd, dro ar ôl tro yn canu eidaleg fersiwn o’r enwog hits, prydeinig neu america, yna, dros amser, y math hwn o brosiect cerddorol a oedd bob amser yn llai ffafriol gan y labeli recordio, oherwydd nad ydynt yn broffidiol o safbwynt y gerddoriaeth hawliau. Y llall anhawster yn cael ei roi gan y gwahaniaethau rhwng y saesneg ac eidaleg, sy’n ei gwneud yn llafurus iawn ar gyfer y cyfieithu oherwydd y metrig o alaw y gân. Yn ymarferol, lle ar gyfer syml gwblhau’r frawddeg yn saesneg gyda dim ond ychydig o sillafau (ac yna mae ychydig o nodiadau), ar gyfer yr un ymadrodd eidaleg yn bron bob amser yn angenrheidiol sillafau ychwanegol oherwydd y gwahanol hyd o yr eidal geiriau. Rydym yn falch, fodd bynnag, sylwch fod y math hwn o brosiectau ac yn dal i fod yn fyw, ac a enghraifft yn y fersiwn eidaleg Y Sigaréts o Ddau y Dywysoges Chelsea, sy’n cael ei roi yma, yn gyfan gwbl recordio yn y stiwdio ar Goll yn y Gofod. Mae swm enfawr o sain deunydd mewn fformatau nad ydynt yn ddigidol bod gyda threigl amser yn deperendo oherwydd natur y cyfrwng y mae’r deunydd a recordiwyd. Rydym yn sôn am rîl o dâp, dyddiad, cerddoriaeth casetiau a vinyls dros y blynyddoedd, yn enwedig os yw’n cael ei storio mewn mannau addas, maent yn raddol yn colli eu hansawdd i fyny at y pwynt o fod yn annealladwy. Hefyd, mae’r peiriannau yn gallu darllen hyn ar y cyfryngau yn fwy ac yn fwy prin i ddod o hyd. Mae’n fwy pwysig i achub y deunyddiau hyn, i weithredu digidol drosi mor gynnar ag y bo modd, cyn y broses o bydru peri ei fod yn ddiwerth ac yn annarllenadwy. Yn hyn o beth, rydym yn cynnig gwasanaeth adfer a throsglwyddo tapiau analog, casetiau, data a cofnodi, gyda digidol drosi, ac yn optimeiddio y signal sain. Optimeiddio cynnwys glanhau y sain o unrhyw sŵn yn y cefndir ac unrhyw golygu gweithrediadau yn ychwanegol at y dad-ddirwyn y tapiau. Yn y cant o’r achosion, roeddem yn gallu rhoi yn ôl at y deunydd sydd wedi cael ei roi i hen ogoniant, fel yn achos y analog archif y gogoneddus Crampiau yn y Cofnod sydd wedi ei ymddiried i ni gyda’r gwaith o adfer y tapiau hanfodol ar gyfer hanes o gerddoriaeth eidaleg. Mae gennym nifer o beiriannau sy’n gallu darllen y cyfryngau sain mwyaf amrywiol gofnodwyr, rîl-i-rîl Poced, Sony, Telefunken, prydau gan Philips i’r chwaraewr finyl a DAT Sony. Y galon yn y stiwdio recordio a desg gymysgu Amen Clasurol, gyda monitro yn y Genre, a gefnogir gan Offer Pro system, ac o converters SSL sy’n sicrhau tryloywder absoliwt y sain. Am fwy o wybodaeth, gallwch ysgrifennu i ni, wrth gwrs, rydym yn gwarantu uchafswm preifatrwydd y deunydd a ddarparwyd i ni. Yn y blynyddoedd diwethaf rydym yn gweld y gwaith o greu amrywiaeth eang o ddeunydd cerddorol. Ar YouTube mwyaf hoff o ryw genre yn dod o hyd mewn ychydig o funudau gyda uchel iawn, gyda nifer o fandiau o anhysbys ond o ansawdd da. Yr ateb i hyn yn ffenomen yn glir. Gyda’r presennol technolegau sydd ar gael yn cyfuno i o greadigrwydd`, mewn rhai achosion, dim ond yn gymedrol, mae bellach yn bosibl i gynhyrchu cerddoriaeth gyda canlyniadau anhygoel. Cofnod heddiw yn gyfystyr gyda recordio Cartref, ac mae’r rhan fwyaf o’r bandiau, enwog ac nid yw, ni all wneud heb bysellfwrdd gyda effeithiau, dolenni, neu myrdd o gerddoriaeth meddalwedd sydd ar gael ar y farchnad. Gitâr, bas, llais a amp nid yw’n ymddangos i fod y mwyaf ddigonol. Gallai hyn i gyd yn arwain at y cwestiynau, yn enwedig ar ran y rhai sydd, ugain mlynedd yn ôl, yn gweithio ar y seiniau yn y pris uchel yn y stiwdios recordio faint o dalent sydd ei angen i greu cerdd cynnyrch. Pa emosiynau yn achosi y curiadau o gydlynu a’i gywiro gan y rhaglen neu gitâr a gynhyrchwyd gan yr effaith o bysellfwrdd. Yn penbleth, efallai, yn fyr-ddall ac y dylent dderbyn y unstoppable cynnydd o dechnoleg ac efallai y geni cerddorol newydd ffiniau. Mae ochr gadarnhaol o hyn i gyd yw bod, gyda chymaint cynhyrchu sydd ar gael, mae yna hefyd nifer o gyngherddau, ac yn arbrofi o genres newydd. Dim ond ychydig o cliciau i ddod o hyd i allan amdanynt ac yn union fel yn hawdd ag ar-lein yn prynu eu tocynnau cyngerdd trwy safleoedd o’r fath fel Teithio. I wybod y poblogrwydd o artist meddalwedd, stiwdio recordio L diwydiant cerddoriaeth yn cael profi mlynedd o newid enfawr, gyda heriau mawr i fod yn mynd i’r afael yn ychydig yn yr holl feysydd. Digitalization, ar-lein, dosbarthu, fôr-ladrad, yn elfennau sydd wedi bwrw amheuaeth ar y sicrwydd absoliwt y diwydiant cyfan wedi bod yn seiliedig. Ond ar y llaw arall, yn cael eu geni â cyfres gyfan o offer y gellir defnyddio hynny o fantais i chi, fel, er enghraifft, Mawr nesaf Sain, ar-lein defnyddiol sy’n gallwch weld a dadansoddi tueddiadau i boblogrwydd artist, ac yn y pen draw ei dwf neu ddirywiad o enw da yn cael ei fynegi drwy set o baramedrau fel er enghraifft y nifer o gefnogwyr ar y rhan fwyaf o rwydweithiau cymdeithasol poblogaidd, neu y nifer o weithiau y mae eu caneuon yn cael eu chwarae ar Ddiwethaf. fm. Wrth gwrs, y nesaf Mawr Cadarn yn nad yw’n honni i wedi ymddiriedolaeth lawn, ond mae’n bendant yn ddefnyddiol ar gyfer fframio, ac i gymharu, mae’r artistiaid yn wahanol iawn yn eu plith. Hyd at y blynyddoedd y samplwyr proffesiynol a dibynadwy yn bodoli yn unig yn eu corfforol, fformat, ac mae’r rhan fwyaf o beirianwyr yn y stiwdio recordio storcevano y trwyn at y syniad o samplo hollol meddalwedd, a allai fod yn gweithio yn unig y tu mewn i gyfrifiadur. Heddiw, mae’r gogoneddus Akai, Exons, Emiwod ac ati. yn hytrach, maent yn cael eu hystyried i gael eu creiriau o’r gorffennol, diolch i raglenni fel Cadarnle, plug-in fformat Dillad, sy’n cynnig yr holl clasurol swyddogaethau o caledwedd samplwyr, ehangu iddynt y posibilrwydd bod rhai peiriannau hanesyddol allai hyd yn oed yn breuddwyd o. Highcliff yn hollol rhad ac am ddim i lawrlwytho a defnyddio, ac mae ganddo nifer o nodweddion sy’n ei wneud yn bwerus gweithfan effeithiau yn cael eu cymhwyso yn uniongyrchol ar y samplau, drawsgyweirio a hidlwyr, modiwl mwyhadur i newid y ddeinameg y sain a llawer eraill swyddogaethau hynny yn unig ei frodyr yn fwy ac yn fwy drud unwaith y gallent ei gynnig. Dyma effaith y chwyldro digidol nad ydym byth yn blino o ddathlu Bob yn awr ac yn yna, ymhlith y llu o syntheseisyddion yn VST fformat, sy’n ceisio efelychu caledwedd offerynnau, nid yw rhywun nad yw bod y nod o efelychu, ond i greu synau newydd, gyda y tonau gwreiddiol a gafwyd drwy’r prosesau arloesol. Chimera yn un ohonynt, ac er ei fod yn lawrlwytho am ddim, yn cynnig cyfres o bosibiliadau o modelu sŵn bod yn mynd dros rhai o’r cynhyrchion masnachol. Y modelu sy’n Chimera yn cael ei ddefnyddio yn seiliedig ar y genhedlaeth o sŵn gwyn, a oedd yn trwy gyfres o hidlwyr, yn caniatáu ystod eang o synau: o ergydiol gyda ymosodiad cryf i’r rhai yr atmosffer. Yn fyr, Chimera yn ychwanegiad arall bod yn rhaid iddo ar gyfer eich stiwdio recordio rhithwir. Ydych chi eisiau gwybod sydd â’r gynghrair, y Beasti Bechgyn yn y stiwdio recordio yn eu degawdau-hir yn eich gyrfa. Neu fel samplau o’r Beatles yn cael eu defnyddio fwyaf aml, yn y caneuon daro.

Mae hyn yn wych siop, yn ehangu diolch i gyfraniad i’w defnyddio, mae cyfeiriadau at samplau, enwog neu beidio. Go iawn mwynglawdd aur o wybodaeth y gall de-strwythuro nifer o ganeuon enwog, a deall o ble maent yn cael y ysbrydoliaeth. a hefyd yn rhywbeth mwy. Os ydych angen un o’r rhai a effeithiau o turntable sy’n troi i ffwrdd yn raddol oherwydd y diffyg presennol yna Yn is yn eich dewis gorau. Mae’n VST plugin yn fformat ar gyfer rhad ac am ddim i’w llwytho i lawr, sy’n caniatáu trin y cyflymder playback o eich sain. Gyda Is, byddwch yn gallu creu swm o effeithiau, diolch i cyfleus rhyngwyneb graffig sy’n caniatáu i chi weld a newid y gosodiadau yn iawn n athrylithgar ffordd. Mae’r ategyn yn rhoi yma yn ddefnyddiol fel man cychwyn, ond yr hwyl go iawn ac yn y rhan fwyaf diddorol yn gorwedd yn ei posibiliadau creadigol, yn enwedig os yw’n cael ei gymhwyso i draciau unigol o gymysgedd (er enghraifft i arafu i lawr y cau yn lleisiol rhan neu’r gitâr). Dyma VST plugin yn y fformat y gellir creu diddorol effeithiau newydd i roi cynnig ar y ddau mewn stiwdio recordio ac yn ystod perfformiadau byw: rydym yn sôn am Reversina neu gellir ei lawrlwytho yn rhad ac am ddim ac y gellir hawlio y rhyngwyneb i fod yn syml yn y byd: ei fod yn cynnwys dim ond y botwm at activate, a deactivate. Dim byd cymhleth, yna, ond yn ychwanegiad diddorol ar gyfer yr adegau pan fyddwch am i arbrofi gyda sain ac yn cael y sain fod yn galw i gof y seicedelia’r, neu i gael effeithiau annisgwyl. Yn cael ei ryddhau gwych DVD sy’n dweud y stori o gyngerdd y Rolling Stone, y ffilm ddogfen ei chyfarwyddo gan Martin Scorsese, tra byddwch yn rheoli y sain wedi cael ei alw yn un o’r rhan fwyaf pwysig o enwau yn y byd o beirianwyr sain. Sin Golau wedi cael ei gofnodi ar y mawr neu y Goleudy Theatre yn Efrog Newydd ar y cyntaf o dachwedd, ac yn yr holl broses ôl-gynhyrchu wedi cymryd rhan yn y brenhinoedd mewn dros flwyddyn a hanner, yn enwedig ar gyfer yr union ofynion o Scorsese, sy’n cael ei intestardito mewn dull sain hollol newydd

About