Syrthio mewn cariad gyda rhywun, gall fod yn fwy cymhleth wrth i ni heneiddio a newid pherthnasoedd, gan ddod â ein bywydau yn y gorffennol yn tynnu

Ymdopi â rhywun arall i blant, yn enwedig pan fyddwch yn cael eu defnyddio i godi plant, a gall fod yn sydyn ac yn aflonyddgar yn newid yn amgylchiadau bywyd, er y gall hefyd fod yn wirioneddol werth chweil

Mae’r erthygl hon yn trafod y pethau sydd angen i chi cyfeiriad cyn dweud ‘dydw’ i ddyn oedd wedi blant eisoes

About