Diffyg gweithredu yn y llwybr cyflymaf i berthynas. Bydd yr awgrymiadau hyn helpu hyd yn oed y rhan fwyaf yn swil o ferched i ddechrau yn Dyddio, ac i ddenu sylw o unrhyw dyn. Hyd yn oed os ydych chi am y fenter yn perthyn i’r dyn, y gall fod yn ymwthiol i annog hynny. Defnyddiwch yr awgrymiadau canlynol i gynyddu’r tebygolrwydd o Dyddio. Gallwch gael gwybod o dan amrywiaeth o amgylchiadau, ac nid yn unig languidly sipian coctel yn y bar. Ceisiwch i ddechrau i ddeall pa fath o partner rydych ei angen, ac, yn seiliedig ar hyn, dewiswch y lleoliad.

Ewch i’r arddangosfa neu ddarlith.

Breuddwydio am athletwr

Cael gyfarwydd i ymweld â’ch campfa yr ydych yn aml yn cyfarfod i redeg. Yn Gyffredinol, yn nodi, y lleoedd lle rydych yn aml yn ymweld. Mae’r rhan fwyaf tebygol, mae dynion yr ydych wedi diddordebau cyffredin. Nid yw yn ddiangen i feddwl am y sgiliau yr ydych eisiau hir i ddysgu. Mewn ysgolion iaith neu gyrsiau cerddoriaeth hefyd yn eithaf addas ar ymgeiswyr. Dewis arall yw i edrych am leoedd gyda chrynoadau mawr o ddynion, lle bydd yn sefyll allan. Er enghraifft, i fynychu digwyddiad chwaraeon, sioe car neu dim ond yr offeryn Adran yn yr archfarchnad. Heb sylw eich bod chi yno yn debygol o aros. Am y bariau a chaffis yn dal na ddylid ei anghofio. Ond yn hytrach na bob tro y byddwch yn ymweld â lle newydd, yn ceisio dewis un ac yn mynd yno yn rheolaidd. Yn gyfarwydd, yn amgylchedd cyfforddus yn haws i gwrdd â phobl newydd. Ac aruthrol exultation y bartenders am eich ymddangosiad yn bendant yn tynnu holl llygaid yn eich cyfeiriad. Peidiwch â dychryn i ffwrdd dieithriaid yn eu chwerthin yn ffrindiau, ac yn enwedig dynion ffrindiau. Ymarfer unigol teithiau (neu hyd yn oed teithiau), teithiau i diwylliannol digwyddiad neu mewn caffi. Nid yn unig yn ceisio i gymryd lle dros dro diffyg cyfathrebu drwy wrando ar gerddoriaeth ar ei glustffonau neu barhaus yn edrych ar eich smartphone. Gadael i bobl eraill yn deall eich bod yn un ac nid aros ar gyfer y tardy chariad. Os ydych am i gwrdd, anghofio am y mwgwd o oerni a difaterwch. Mae’n repels yn hytrach na denu. I’w roi i gyd yn bosibl ymadroddion yn cael ei nid werth chweil. Er mwyn dangos eu diddordeb, fel arfer dim ond cipolwg a gwên fach. Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i ni fynd allan o’r cwpwrdd i gyd y tymor byr ac yn sgleiniog. Sgrechian rhywioldeb yn hytrach siarad am y anobaith y ferch ac mae ei blas drwg nag am y parodrwydd ar gyfer cysylltiadau arferol. Well i gamblo ar syml ond ffasiynol atebion mewn dillad (y prif syniadau yn cael ei chasglu oddi wrth yr erthygl hon) ac i ddewis y dde colur a gwallt (gan ddefnyddio hyn a hyn statei afraid dweud, ei bod yn edrych yn dda, dylai fod yn bosibl ym mhob man a bob amser yn. Yn dda-groomed yn dda ac yn daclus — fel o leiaf arwydd o gwrteisi i’w hunain ac i eraill. Amser llawn y Patriarchate eisoes wedi mynd heibio, mae cyfanswm o ffeministiaeth yw wedi cyrraedd eto. Fodd bynnag, y ferch sy’n cymryd fenter mewn perthynas, yr wyf yn prin yn taflu cerrig. Yn y rhestr canlynol yn syniadau ar gyfer y cam cyntaf, a oedd yn gallu cyflawni unrhyw ferch. Yn agored i Fynegi eu diddordeb yn angenrheidiol. I gael gyfarwydd gan ddefnyddio gwahanol fathau uchod. Er enghraifft, i fynd at y dyn yn y siop goffi ac yn dweud eich bod yn colli bet gyda ffrind ac ar y telerau y bet yn rhaid i chi gymryd y rhif ffôn. Neu i ddweud ar goedd yn jôc, yna troi o gwmpas ac yn ymddiheuro, gan nodi y ffaith bod yn meddwl, fel pe siarad â eich ffrindiau. Wrth gwrs, mae’r dull hwn yn yn ei gwneud yn ofynnol rhai sgiliau actio. Ond y golau rhuthr adrenalin gwarantu. I ddenu sylw dynion y gall fod y mwyaf diniwed y ffordd. Fel arall, gofynnwch iddynt esbonio y ffordd i gael rhywbeth oddi ar y silff uchaf yn y siop neu dim ond yn dal y drws. Y prif beth — i beidio â dod yn benyw broblem, sydd angen help yr holl ddynion cryf. Nid yw pawb yn hoffi y rôl y tad Gwaredwr. Dynion wrth eu bodd sylw heb fod yn llai, na menywod. Yn enwedig os yw hyn yn sylw flatters eu Outlook a chudd-wybodaeth. Cymryd mantais o hyn ychydig yn wendid, felly i ennill anghyfarwydd guy. Er enghraifft, cysylltwch gyda gweithiwr proffesiynol cwestiwn i ‘ n bert gydweithiwr, neu’n gofyn i chi esbonio’r rheolau gramadegol dieithryn â’r cyrsiau iaith. Mae pawb yn hoffi cael eu canmol.

Dynion yn eithriad

Tra’n canu clodydd eu golwg neu gwrywdod yn cael ei nid o reidrwydd. Mae’n bosibl i siarad yn disgrifiais termau am yr araith y dieithryn ar y gynhadledd neu ddigwyddiad gyda MEIC agored. Neu fynd i’r Parc i ‘ n giwt ci Cerddwr ac i ategu ei ffrind pedair coesog. I gael eu ci hun yn syniad da hefyd: anifeiliaid yn tueddu i yn hawdd dod at ei gilydd i ddieithriaid. Wedi blino o chwarae gemau dyfalu ac yn aros am y tywydd môr. Dim ond dweud wrth unrhyw ddyn fod yn chi yn ddiddorol. Dewis arall yw i fynd dieithryn mewn caffi a gofynnwch a yw’n bosibl i eistedd i lawr wrth y bwrdd i ef. Bydd rhywun yn dweud bod dyn eisiau bod yn helwyr ac nid oes angen «yn ysglyfaeth hawdd. » Rhywun yn bod yn hyn o ymddygiad yn gallu codi ofn ac yn gwrthyrru. Ond y cwestiwn yw: ydych chi eisiau i fod yn ysglyfaeth ac yn aros yn agos gyda dyn a oedd yn nid yw’n derbyn y merched fenter. Y gwir yw bod dynion yn, fel merched, yn wahanol ac yn dymuno gwahanol. Ond mae dynion, fel menywod, yn aml yn debyg: maent yn, yn rhy, yn cael eu ofn i gael eu gwrthod ac yn yr un freuddwyd bod eu bywyd wedi newydd yn berson diddorol. Wel, os oes awydd o’r ddau unig o bobl yr un, ac nid yw’n wir yn fater a oedd y cyntaf a wnaed yn gam ymlaen

About