submit


Cyfarfod merch ar ôl ysgariad yn haws nag ydych yn meddwl, y rhan fwyaf o ddynion. Mae’r rhesymau yn dri: yn gyntaf, o safbwynt y wraig, yr ysgariad yn cael ei bob amser yn well nag y gwahanu yn yr ail le, os byddwch yn dweud wrth eich sefyllfa (y pwynt hwn yn cael ei hesbonio yn ddiweddarach), y merched yn teimlo bod dynion yn wedi ysgaru yn fwy deniadol na rhai sengl. Oddi ar y seicolegol safbwynt y gall fod yn tabŵ i gysgu gyda’r dyn menyw arall, ac, mewn llawer o achosion, mae dynion wedi ysgaru hefyd yn cael eu hystyried i fod yn llawer mwy profiadol. Yn olaf, mae menywod yn gwybod bod dynion yn anaml yn hoffi y syniad o ail methiant sentimental, os ydych yn dymuno priodi un arall o amser. Ac os ydych yn chwilio am yn safleoedd gwe i drefnu cyfarfodydd, byddwch yn sylwi bod — y menywod sy’n perthyn i bob grŵp oedran, nid yw’n hyd yn oed yn waeth os yw’r dyn gyda phwy y byddaf yn cymryd rhan ar wahân

About