Yr wyf yn gwybod am dyddio, a beth mae dynion yn i mewn. Rwyf wedi darllen tunnell o ymarferol llyfrau. Mae’r rhain yn fy credoau a rheolau yr wyf yn dilyn: — Dynion yn cael eu i mewn i fenywod s ymddangosiadau corfforol.

Nid yw dynion yn hoffi merched sy’n eu outsmart. Yn onest, pan fyddaf yn cwrdd â dynion, y maent yn disgwyl i mi fod yn hardd, yn eu haddysgu. Yr wyf yn gwybod am dyddio, a beth mae dynion yn i mewn. Rwyf wedi darllen tunnell o ymarferol llyfrau. Mae’r rhain yn fy credoau a rheolau yr wyf yn dilyn: — Dynion yn cael eu i mewn i fenywod s ymddangosiadau corfforol.

Dynion fel n glws merched

Nid yw dynion yn hoffi merched sy’n eu outsmart. Yn onest, pan fyddaf yn cwrdd â dynion, y maent yn disgwyl i mi fod yn hardd, addysgu a phroffesiynol. Pan fyddaf yn cwrdd â nhw, yr wyf yn don t yn gwneud llawer o siarad, oherwydd rwyf am weld eu hymateb. Rwyf am i weld os ydynt yn cael eu denu i mi, ac os ydynt yn meddwl fy mod yn haeddu i fod mewn perthynas gyda nhw. Rwy’n gweld trwy eu corff adweithiau nad ydynt yn yr holl sydd â diddordeb mewn i mi, fel arfer ar y dyddiad cyntaf. Ar yr un pryd, rwy’n gwybod gan ffrindiau a dieithriaid fy mod yn gorfforol ddeniadol. Ydych chi’n meddwl fod dynion yn ei wneud, nid mynd ar drywydd i mi ar ôl y dyddiad cyntaf oherwydd fy ymddangosiad? Beth maen nhw’n chwilio amdano mewn y rhain yn ddyddiadau ddall? Beth dic nhw. Beth yw’r pethau y maent yn ei ddweud a fydd yn rhoi i mi awgrym eu bod yn bendant yn awyddus i ddod i fy adnabod yn well? Pa fath o symudiadau corff a ddylwn i gwyliwch allan am? Yn gyntaf, rhif tri yn rhannol anghywir ac yn rhannol gywir. Mae fy ngwraig yn gallach na fi mewn llawer o ffyrdd, ac yr wyf yn don t yn meddwl bod ac nid oedd t pan oeddem yn dyddio naill ai. Os bydd yn defnyddio rhai smarts i oresgyn mi fyddwn i t fel na. Nid oes unrhyw un eisiau i fod outsmarted, yn enwedig eu rhywun sy’n eich barn chi yn hoffi i chi. Mae angen i chi wneud mwy siarad ar eich dyddiadau. Sut y gallant ddysgu amdanoch chi gael diddordeb mewn chi os ydych yn don t yn siarad? Gall dyn yn gweld llawer o dda-edrych o fenywod yn unig yn mynd i lefydd lle maent yn cael eu. Yn edrych yn neis, ond yn ddim o’i gymharu â’r cymdeithasu. Rwy’n credu nad ydynt yn mynd ar drywydd oherwydd bod y dyddiadau yn ddiflas. Dyddiadau dall yn cael eu yr un fath ag unrhyw un arall. Dynion ticiwch un ffordd o fenywod yn ei wneud. Yn edrych yn, personoliaeth, swyn ac yn yr holl bethau hynny. Edrych allai fod yn ychydig yn uwch ar gyfer dynion, ond, nid t popeth. Mae’n ddrwg gennym, ond ni allwch ddysgu am ddynion trwy ddarllen llyfrau — ie, gallant fod yn ganllaw ond yn hytrach na dadansoddi nhw a ddim yn siarad, yn ceisio siarad. Wrth gwrs, ni fyddant yn awyddus i fynd ar ddyddiad arall os nad ydynt yn gallu cael sgwrs gweddus. Gallech chi fod y ferch harddaf yn y byd, ond os ydych yn eistedd yno yn siarad y bydd yn fuan yn gwneud i chi ddiflas iawn i fod o gwmpas ac mae’n debyg y bydd hyd yn oed yn gwneud u yn ymddangos yn sownd i fyny snobby. Mae angen i chi siarad ar ddyddiad i ddod i adnabod ei gilydd. Mae’n debyg eich bod yn ddiflas iddynt, ac felly maent yn so t diddordeb. Mae’n fy cred, er bod dynion i ddechrau gwaith ymddangosiad ydych yn dal i fod angen i gael sgyrsiau er mwyn hudo hwy.

Rhaid i chi siarad

Dynion fel menywod nad ydynt yn gallu sefyll i fyny drostynt eu hunain.

Rhywbeth wedi i dirgelwch wrthynt am i chi

Sut y byddant yn gwybod unrhyw beth am i chi oni bai eich bod yn ei gynnig? Niwed i blant dan oed, trais neu’r bygythiadau, aflonyddu neu preifatrwydd goresgyniad, dynwared neu gamliwio, twyll neu gwe-rwydo, Niwed i blant dan oed, trais neu’r bygythiadau, aflonyddu neu preifatrwydd goresgyniad, dynwared neu gamliwio, twyll neu gwe-rwydo, Niwed i blant dan oed, trais neu’r bygythiadau, aflonyddu neu preifatrwydd goresgyniad, dynwared neu gamliwio, twyll neu gwe-rwydo, maent yn tanio fi ar y fan a’r lle. Nawr rydym wedi dim arian ar gyfer y Nadolig neu flwyddyn newydd. Yr wyf yn dal wedi t dweud wrth fy ngŵr y gwir.

Fi jyst eisiau symud yn marw

About