Yn gweithio ar y rhaglen i lawrlwytho fideos o Corriere TELEDU

Corriere TELEDU yn boblogaidd ar y we sianel yn yr Eidal sy’n delio gyda newyddion, clipiau fideo, ffilmiau a darllediad byw o’r gwahanol ddigwyddiadau chwaraeon, ac yn generig. Mae’r fideo Corriere TELEDU yn cwmpasu gwahanol feysydd, megis iechyd, technoleg, gwyddoniaeth, llenyddiaeth, a mwy. Yn ogystal, mae yna hefyd sioeau nosweithiol. Fodd bynnag, efallai y bydd rhai pobl yn colli y rhaglenni TELEDU tra eu bod i ffwrdd oddi wrth y PC. Y ffordd orau i ddatrys y broblem hon yna llwytho i lawr y fideo ar eich gyriant lleol, er mwyn i chi fwynhau nhw all-lein ar unrhyw adeg ac…