submit


Y sioe gyntaf, gyda rhestr o fenywod sy’n byw yn agos atoch chi ac yn barod i gwrdd â chi heddiw, rydym yn angen i ofyn i chi ychydig o gwestiynau. Mae rhai o’r merched o’n cymuned eu mamau sengl neu brysur cyrff sy’n awyddus i ddod i adnabod pobl. Barchu preifatrwydd y menywod hyn. Mae canran fawr o’r menywod hyn wedi dangos i ni nad yw’n am unrhyw beth difrifol, ond dim ond dod i adnabod pobl neu scopamici. A fyddech yn cymryd hyn os mai dyna oedd yr achos. Ar rai achlysuron, ein cymuned yn trefnu digwyddiadau byw i helpu ein defnyddwyr ddod i adnabod ei gilydd, byddwch yn uniresti i rai o’r rhain. Ydych chi wedi mlynedd neu fwy. Mae rhai merched wedi gofyn i ni beidio â chaniatáu mynediad i ddynion o dan yr oedran hwn, oherwydd eu ymddygiad amhriodol

About