I YN HOFFI Y BENNOD NESAF

Rydym yn awyddus i wneud arbrawf: actores denu i app dyddio tri guys, yn eu gwahodd am ddiod i ddod i adnabod ei gilydd

Ei gwir bwrpas, fodd bynnag, oedd i wirio os y»dioddefwyr»byddai’n embaras yn ei roi ar y condom ar gyfer y hyn o bryd y»tynnu sylw at»y gyda’r nos neu»quickie»yn yr ystafell ymolchi.

Tanysgrifio i’r ail sianel

About