Yn y rhan gyntaf, byddwch yn dysgu y pethau sylfaenol, y sylfaen gadarn y gwybod merched newydd. Mae rhai pobl yn meddwl y gallwch chi ymdrin â menywod heb gael gwybod y pethau sylfaenol pan mewn gwirionedd ei fod yn y pethau sylfaenol sy’n gwneud y gwahaniaeth, nid rhyfedd driciau. Byddwch yn dysgu sylfaenol camgymeriadau bod dynion yn ei wneud yn y dull, ac yn y ffactor rhif un, a oedd yn penderfynu nid yn unig y llwyddiant y dull gyda menywod, ond hefyd yr holl gysylltiadau cymdeithasol. Yn yr ail ran, byddwn yn siarad am y dull o oer, ac yna y dull o anghyfarwydd menywod. Byddaf yn esbonio i chi nid yn unig yn y mathau gwahanol o dull, ond hefyd sut, pryd a pham i ddefnyddio iddynt, ynghyd â llawer o ymadroddion o’r dull y gallwch gymryd ciw. Yn anad dim, byddaf yn egluro beth yw gweithio ar bob un dull, pam na dim ond yn defnyddio yr hawl troad ymadrodd, mae yna ffactorau sy’n pennu llwyddiant neu methiant y dull ei hun, ac y mae ar hyn y bydd yn rhaid i ffocws i fod yn llwyddiannus. Yn y drydedd ran, byddwn bob amser fynd oer, ond y tro hwn gan dadansoddi sefyllfaoedd amrywiol a all ddigwydd i chi fel eich bod yn gwybod yn union beth i’w wneud ym mhob sefyllfa Yn y bedwaredd ran, yn hytrach na newid y thema, mae’n siarad yn y dull o boeth, ac yna sut i ymdrin â menywod mewn cyd-destunau gwahanol ac, yn anad dim, o sut i adeiladu cylch cymdeithasol ehangu, er mwyn gwybod llawer o bobl i wneud hynny, nid hyd yn oed ar ôl i chi wneud ymdrech i ddod i adnabod newydd ar fenywod, yn gwneud ffordd yr ydych yn cael eu cyflwyno yn gyson. Yn y bumed a’r rhan olaf y byddwn yn archwilio’r dull o boeth, byddwch yn darganfod sut i ddefnyddio mewn sefyllfaoedd amrywiol, a byddaf yn dangos i chi sut i adnabod y menywod sy’n rhoi canlyniadau anhygoel gyda ychydig iawn o ymdrech, a byddwn hefyd yn sôn am rhyw ffordd arbennig ychydig bach i yn gwybod menywod. Yn y diwedd, byddwch yn dod o hyd i’r ymarferion mewn Llawlyfr Hyfforddiant sydd ei angen arnoch i cyflymder i fyny ar eich cynnydd ac i wneud naturiol a digymell o bethau y byddwch yn dysgu. Ar ôl i chi wedi darganfod pob un o’r dulliau hyn, os yn ei roi yn ymarferol, mae rhan o bump o’r hyn yr ydych yn darllen, eich gwybodaeth o ferched yn cynyddu yn sylweddol. ‘Mae’n ardderchog â llaw yn enwedig yn y rhan o’r enghreifftiau ymarferol a gwreiddiol e-bost:’. mae’n ardderchog â llaw yn enwedig yn y rhan o’r enghreifftiau ymarferol oherwydd yn y diwedd, y rhai sydd wir yn cyfrif, ac yn y llawlyfr yn berthnasol yn yr eidal realiti.»Yr wyf yn dod o hyd i’r canllaw cyflawn iawn a gwreiddiol e-bost:’. mae’r e-lyfr yn cyfuno yn dda iawn gyda damcaniaethol agwedd (y sylfaenol) yr agwedd ymarferol y (yr un mor sylfaenol). Mae llawer o enghreifftiau yn benodol, a gwybodaeth fanwl er mwyn i weithredu mewn rhai sefyllfaoedd di-ri felly yr wyf yn dod o hyd i’r canllaw cyflawn iawn.»Mae rhai da ysbrydoliaeth o lyfr gall hefyd fod yn ddefnyddiol i seducing y mwyaf profiadol ‘e-bost gwreiddiol:’. Yr wyf yn gefnogwr o seduction, o’r mwyaf hynafol a mwyaf modern, yr wyf wedi darllen sawl gwaith yn eich e-lyfr ac mae’n rhaid i mi ddweud bod yn gwneud yn dda iawn. Yr wyf yn bersonol yn dweud bod yn rhai da ysbrydoliaeth o lyfr yn gallu bod yn ddefnyddiol hyd yn oed i seducing arbenigwyr’, yr wyf yn syth yn dod o hyd i fenyw y dydd ar ôl iddo ddarllen yr e-bost gwreiddiol:’. mae ganddi lawer o ymarferion ymarferol, yn egluro agwedd sy’n effeithio ar fenywod, ac mae wedi helpu i mi ddeall rhai o’r gwallau o ‘rhaglenni’ yn y fi. Yr wyf yn gyflym yn dod o hyd i fenyw y dydd ar ôl i mi ddarllen (bydd yn cael ei lwcus.) mah: -)’, ‘arf Gwych hefyd ar gyfer y rhai sy’n rhywbeth yr ydych eisoes yn gwybod ‘ac yn yr e-bost gwreiddiol:’. Un o’r anawsterau sydd gen i, y rhan fwyaf yn dweud, i gael fframwaith cyffredinol ar gyfer go dull, hynny yw, yr wyf yn gwybod yr hyn y mae’n ei a sut rydych yn gallai wneud, ond cysyniadau megis cario gwerth, a receptivity felly, gadewch i ni yn dweud bod y rhan damcaniaethol doeddwn i ddim yn adnabod nhw ac yn gwybod nhw i fwy gweledigaeth o’r hyn yr ydych yn mynd i’w wneud am y tro cyn belled ag y bod y canlyniadau yn eithaf cadarnhaol, er eu bod yn cael eu haddasu i amodau lle nad yw, rwy’n credu bod mewn trefi bach, mae angen mawr i greu cylchoedd cymdeithasol a dulliau poeth oherwydd oer yn anodd iawn i gael canlyniadau boddhaol, er bod mewn dinas fawr y gallwch yn mynd yn dawel i fynd yn oer. Mae’r e-lyfr, fodd bynnag, yn esbonio naill ai un neu y llall yn hytrach yn fanwl felly mae’n wir yn arf gwych a hyd yn oed ar gyfer y rhai sy’n rhywbeth yr ydych eisoes yn gwybod. Gweld chi cyn bo hir.»Yr wyf yn hoffi yn fawr iawn oherwydd ei fod yn gyflawn ac e-bost gwreiddiol:’. mae’r e-lyfr yr wyf yn ei hoffi yn fawr iawn oherwydd ei fod yn gyflawn. Gwneud trosolwg eang o sut i ddod i adnabod y merched fel y mae impunti ar dim ond un dull, ac mae hyn yn gwneud i chi deimlo’n llawer mwy hamddenol gan fod gennych fwy o gyfleoedd a o ganlyniad, mae hyn yn gadael i chi gael mwy o ganlyniadau. ‘Ar wyliau yr wyf yn llwyddo i gael gwybod eidalaidd ac yn mynd i’r gwely (ar gadair) gyda hi. ‘gwreiddiol e-bost:’. helo i Mark, gyda y ebook sut i wybod newydd menywod wedi llwyddo i ehangu fy ngwybodaeth yn y brifysgol ac yr wyf yn llwyddo i gael allan o fy parth cysur, gwybod mwy o grwpiau o fechgyn a merched. Hyd yn oed ar wyliau i Rhodes ymhlith yr holl estroniaid a oedd nid oedd yn gallu gwybod eidalaidd o Milan, yn yr un gwesty ac yn mynd i’r gwely (ar gadair) gyda hi. Yr wyf yn fodlon ar y llyfr ac yr wyf yn siŵr eich bod yn gallu rhoi o leiaf sioc i fywyd unigolyn. ‘Mewn ychydig ddyddiau yr wyf yn cwrdd â chymaint o ferched. nid y rhai n bert yn rhy, ond y rhai Fod yn-L-L-D gwreiddiol e-bost. Yr wyf yn argymell pawb i brynu’r e-llyfr ‘merched’. Yr wyf yn dod o hyd mae’n ddefnyddiol iawn ac yn ymarferol iawn. Mewn ychydig ddyddiau yr wyf yn cwrdd â chymaint o ferched. nid y rhai n bert yn rhy, ond y rhai Fod yn-L-Le, (dw i wedi cysylltu ag y mwyaf prydferth o fy gwrs, mor hardd nad oes unrhyw un yn teimlo neu a oedd mor wirion) A hoffwn i bwysleisio bod y dull hwn yn NATURIOL ac, felly, mae’n nid yn unig yn set o dechnegau effeithiol i ddilyn, ond mae’n egluro, mewn modd syml a llinol, sut i ymwneud â merched yn ystod y dull o weithredu. Mae hwn yn fuddsoddiad da. Oherwydd ei fod yn caniatáu i ni i ddod i adnabod y merched gyda phwy yr ydym erioed wedi meiddio i roi cynnig bwydo ein hunan-barch, gan roi i ni tangnefedd, a gwneud i ni deimlo fel dynion.»Dim ond yn ei roi i mewn i ymarfer ychydig o reolau, ac mae’r effaith yn cael ei yswirio ‘ac yn yr e-bost gwreiddiol:’. Roeddwn yn hoffi’r ffaith ei fod yn EFFEITHIOL yn syth, dim ond yn ei roi i mewn i ymarfer ychydig o reolau, ac mae’r effaith yn cael ei yswirio. Wnes i gyfarfod fy cariad ar hyn o bryd mewn mis ac yr wyf yn got y wraig fy mod i eisiau, ac yr wyf yn nid oedd yn fodlon.»Y llawlyfr hyfforddiant.

‘gwreiddiol e-bost:’. y rhan honno argraff arnaf y rhan fwyaf yn y llawlyfr hyfforddi.

mae’n wych

Mae llawer o ymarferion yn ddefnyddiol iawn. Helpu chi, yn olaf yn tyfu fel dyn ‘ac yn yr e-bost gwreiddiol:’. dod i adnabod merched newydd, fel pob un o’r e-lyfrau yn y gyfres, yn helpu, yn olaf, i dyfu fel dyn, gan wneud i fyny am y diffyg oherwydd cyflyru cymdeithasol, neu y diffyg ffigwr gwrywaidd, cryf cyfeirnod. Y diwrnod ar ôl dechrau ar y bennod hon o iaith y corff, yr wyf wedi cyfarfod â merch gwych sydd. ‘e-bost gwreiddiol:’. Yn neis iawn ac yn gwneud yn dda, nid y arferol cachu. llongyfarchiadau yna. O ystyried fy mod yn agored iawn ac yr wyf yn cael anhawster i fynd at benodol ond rwyf wedi dod o hyd yn ddefnyddiol iawn awgrymiadau ar iaith y corff a chyngor i chi ar sut i ddod i adnabod menywod ar y môr ac yn y pwll nofio, yn wir, diolch i, gallwch weld yr ydych yn gofalu. Gadewch i ni ei alw cyfle, ond, y diwrnod ar ôl i mi ddechrau ar y bennod hon o iaith y corff, Cyswllt Llygaid a dim ddwylo yn ei boced, yr wyf yn cwrdd â merch gwych sydd. Diolch i mark, ‘yr wyf yn hoffi yn fawr iawn oherwydd ei fod yn gyflawn ac e-bost gwreiddiol:’. mae’r e-lyfr yr wyf yn ei hoffi yn fawr iawn oherwydd ei fod yn gyflawn. Wneud trosolwg eang o sut i ddod i adnabod y merched fel y mae impunti ar dim ond un dull, ac mae hyn yn gwneud i chi deimlo’n llawer mwy hamddenol gan fod gennych fwy o gyfleoedd ac o ganlyniad mae hyn yn caniatáu i chi i gael mwy o ganlyniadau.»Dod i adnabod pobl yn hynod o syml a gwreiddiol e-bost:’. Dyma fy canlyniadau: — yr wyf yn sylwi, gydag ymdeimlad o syndod bod yr wyf yn meddwl na allwch chi ddychmygu, eich bod yn gwybod pobl yn hynod o syml — sut hwyl yw hi i wneud ffôl jôcs (y pur bwrpas i dynnu chwerthin) gyda’r merched yn y byddwch prin yn gwybod yr enw — y mae pobl yn wirioneddol ym mhob man, cyn belled ag y byddwch yn cael y dewrder i dderbyn yr holl wahoddiadau i fynd allan — mae angerdd yn taflu mewn partïon yn yr wyf yn gwybod prin y person, yn enwedig dramor, yn y lle rwy’n byw. ‘

About