Cyfarfod menywod sengl ymddangos fel ei fod yn a ddefnyddir i fod yn syml. Eich taid yn briod y ferch drws nesaf ar eich dad yn bodloni eich mam yn y brifysgol. Yn syml.

Wel, yn cyfarfod merch mewn bar neu glwb yn union fel yn hawdd — os ydych chi yn eich s bod yn. Ond beth sy’n digwydd pan fyddwch chi wedi mynd yn rhy fawr i’r lleoliad clwb a gadael eich uned bywyd (a bod eich cartref yn y dref) y tu ôl i chi. Ar gyfer llawer o ddynion proffesiynol prysur yn dyddio yn ôl, ac y tu hwnt, gall fod yn anodd gwybod lle i gwrdd â merched. Ond peidiwch â digalonni: diddorol, bywiog a menywod sengl allan yno — ac rydym wedi dadansoddi’r potensial o bum lleoedd lle gallwch gwrdd â nhw. Ar gyfer sawl un, yn ddynion proffesiynol yn meddwl tybed ble i gwrdd â merched, y swyddfa yn gallu ymddangos fel y lle naturiol i ddechrau. Wedi’r cyfan, byddwch yn treulio awr gyda eich cydweithwyr bob wythnos, sy’n golygu y byddwch yn dod i’w hadnabod yn dda iawn. Nid yw’n anodd dychmygu y gweithle cyfeillgarwch yn hawdd dod yn rhywbeth mwy. Wrth gwrs, hyd yn oed os ydych yn gweithio ble mae swyddfa yn dyddio yn cael ei ganiatáu, gall fod yn anodd gwybod os bydd menyw yn dangos arwyddion ei bod yn hoffi i chi, neu os nad yw hi dim ond bod yn gwrtais oherwydd eich bod yn gweithio gyda’i gilydd. Yn ail, rhaid i chi ystyried y tymor hir canlyniad. Dweud pethau rhyngoch chi weithio allan — ydych chi wir eisiau i fod yn gweithio ochr-yn-ochr â eich cariad. Neu, hyd yn oed yn waeth, os bydd pethau’n mynd o siâp gellygen — ydych chi eisiau i fod yn treulio drwy’r dydd bob dydd gyda eich ex. Rydym i gyd wedi bod yno. Rydych yn eistedd ar y tram, neu yn rhedeg ar y felin draed, a rhywun yn cerdded yn y gorffennol sydd yn gwneud eich stumog yn ei wneud ychydig yn troi. Yn wir, campfeydd a threnau a mannau cyhoeddus eraill yn llawn o hardd, pwerus ferched — felly, mae hyn yn golygu eu bod yn lleoedd da i ddod o hyd i gêm.

Mewn gair, dim

Coms Rom yn honni bod hyn yn ‘gyfarfod-cutes’ ymhlith y ffyrdd gorau i gwrdd merched, ond mae’r gwirionedd yn llawer wahanol. Y ferch n bert ar y tram. Mae hi wedi cael diwrnod hir yn y gwaith, a dim ond yn awyddus i gael cartref ac yn newid i mewn rhai esgidiau cyfforddus. Nid yw hi yn meddwl am dyddio. Y ferch n giwt ar draws y gampfa. Mae hi wedi cael chwe mwy o setiau o crunches i fynd, ac yna munud ar y peiriant rhwyfo. Dyddio nid yw ei flaenoriaeth ar hyn o bryd. Y ffaith yw, y lleoliad yn cael dim ond un rhan o’r lle-i-cyfarfod-merched pos. Amseriad yr un mor bwysig ac, yn realistig, bod yn curo y cyfarfod- n giwt allan o’r gynnen. Mae’n un o’r darnau o gyngor dished allan i ddynion yn meddwl tybed ble i gwrdd â menywod, a merched yn meddwl tybed ble i gwrdd â dynion: os ydych chi eisiau rhoi’r gorau i fod yn sengl, yn cymryd i fyny hobi. Mewn theori, mae hyn yn syniad gwych. Eich bod yn gwneud rhywbeth yr ydych yn caru, gyda phobl sy’n caru hefyd, sy’n ei gwneud yn sgwrs hawdd. A phwy fyddai am gael perthynas gyda rhywun sy’n rhannu eu diddordebau. Wrth gwrs, mae hyn yn rosy gweld yn cymryd yn ganiataol bod dim ond un bobl sydd wedi hobïau, pan, mewn gwirionedd, cyplau yn aml yn eu defnyddio i bond. Dychmygwch: byddwch yn cymryd dosbarth coginio yn gobeithio i gwrdd arbennig wraig — ac mae’n dim ond i chi a phedwar cyplau.

Hunllef

Nid yw hynny i ddweud na fyddwch yn cwrdd yn fenyw neis drwy hobi, yn fwy y dylid gwneud y gwobrau yn y hobi blaenoriaeth: unrhyw rhamant yn syml n glws bonws. Yn ôl arolwg a wnaed gan briodas gwefan Y Cwlwm, o gwmpas y parau priod yn diwallu eu priod drwy ffrindiau neu deulu — canran yn ail yn unig at y sy’n bodloni eu match ar-lein. Mae’n ymddangos fel bron yn hen ffasiwn syniad — ond mae’n digwydd. Un diwrnod, rydych yn rhyfeddu ble i gwrdd â merched, ac yna bydd y nesaf yn eich ffrind Dave yn eich gwahodd chi i bar, byddwch yn cwrdd â’i ffrind Lucy, a gwreichion hedfan. Fodd bynnag, mae’n werth nodi bod eich teulu a’ch ffrindiau yn unig yn gyfyngedig pwll i ddewis o. Os yn dweud, rydych yn guy hŷn yn chwilio am fenywod sengl dros, neu os ydych yn sengl dad yn meddwl am dyddio mam sengl, efallai y byddwch yn ei chael hi’n anodd i gael eich manylion bodloni. Yn ogystal, byddwch yn rhedeg i mewn i yr un broblem sydd yn digwydd gyda swyddfa dating — mae’n rhy rhyng-gysylltiedig. Os ydych chi a Lucy yn torri i fyny, y rhai nosweithiau hwyl gyda Dave allai gael lletchwith iawn. Yn sicr, dydyn ni ddim yn union yn ddiduedd. Ond, yn y Elitaidd Senglau, rydym yn wirioneddol yn credu bod ar-lein dyddio yn yr un ffordd orau i ddod o hyd i bartner. Mae’n syml gwneud synnwyr ymarferol: ydych chi eisiau i gwrdd â merched sengl, byddwch yn mynd lle y mae pobl sengl yn. Yn ogystal, dewiswch y dde yn safle yn dyddio ar-lein, a gallwch gael yn benodol am y math o fenyw ac yn y math o berthynas ydych yn chwilio am. Os ydych am wir yn gydnaws, ar-lein dyddio yn rhoi i chi y cyfle gorau o lwyddiant. Y prif reswm rydym mor argyhoeddedig bod dyddio ar-lein yw’r lle i gwrdd â merched. Rydym yn gwybod ei fod yn gweithio. Bob dydd rydym yn clywed y gwir-bywyd llwyddiant straeon o gyplau sy’n teimlo mewn cariad ar ein safle. A gallech fod yn un ohonyn nhw. Mae’r holl mae’n ei gymryd yn edrych yn y lle iawn. Llwyddiant rhagolwg: Uchel. Dewiswch y dde yn dyddio gwasanaeth, a bydd yn eich helpu chi i gwrdd yn unigol, yn cyd-fynd menywod Os ydych am i gwrdd hudolus, yn cyd-fynd menywod sengl â llawer i’w gynnig, Elite Senglau yn wych lle i ddechrau. Pan fyddwch yn ymuno â’n safle, ac yn cwblhau eich proffil, rydym yn dod â chi yn — gêm awgrymiadau pob un a bob dydd: merched sy’n rydym yn credu y bydd yn wirioneddol yn addas i chi. Sut rydym yn gwneud yr alwad? Wel, pan fyddwch yn arwyddo i fyny gyda Elite Sengl, byddwch yn cymryd ein manwl prawf personoliaeth. Mae hyn yn caniatáu i ni i ddod i yn gwybod i chi a beth ydych chi’n chwilio amdanynt mewn partner. Ffordd o fyw, lleoliad, perthynas disgwyliadau byddwn yn cymryd pob un o’r rhain i ystyriaeth wrth awgrymu eich gemau. Felly, os ydych yn rhyfeddu ble i gwrdd â merched, mae’r ateb yn syml — gyda ein Elitaidd Senglau gwasanaeth paru, byddant yn dod i chi. Ydych chi’n ddyn prysur, meddwl tybed sut i gael gariad tra hefyd yn gwneud ffrindiau, teulu, a gyrfa lewyrchus? Elite Senglau yma i helpu. Ein optimized llawn y safle yn cael ei gynllunio gyda prysur senglau yn meddwl ein effeithlon paru awgrymiadau a all eich helpu i drawsnewid eich cariad bywyd. Os ydych am i symleiddio’r broses yn dyddio hyd yn oed yn fwy, gallwch roi cynnig ar ein n llyfn dyddio ar-lein app. Datblygu ar gyfer eu defnyddio ar y ddau iOS a Android, mae ein app dyddio yn cael y ffordd berffaith i dyddiad ar-y-fynd yn: diweddaru eich proffil tra yn y ciw ar Coles, anfonwch neges yn y gampfa, dyddiad ar eich telerau chi. Felly, pa fath o fenywod sengl yn defnyddio ein safle. Wel, i ddechrau, maent yn ei gyflawni: ein defnyddwyr yn cael eu haddysgu i Baglor s lefel Gradd neu uwch, sy’n golygu bod y merched sy’n defnyddio Elitaidd Senglau yn ddiddorol a deallusol, gyda llawer yn yn y prif yn eu gyrfaoedd. Yn ail, gydag oedran cyfartalog o, maent mewn cyfnod yn eu bywydau lle maent yn chwilio am ystyrlon yn cyd-fynd. Barod am yr her. P’un a ydych yn chwilio ar gyfer merched yn dyddio yn eu s, neu os ydych yn ail yn fwy o ddiddordeb yn dyddio menyw hŷn, gallwch gwrdd â rhywun gwych ar Elitaidd Senglau yn Elitaidd Senglau rydym yn deall bod yn gwybod ble i gwrdd â menywod yn unig yw un rhan o wneud yn llwyddiannus yn cyd-fynd. Yn wir cysondeb yn dod i lawr i fel llawer mwy: a rennir gefndiroedd, gwerthoedd a rennir, rhannu breuddwydion. Dyna pam rydym yn annog amrywiaeth ar ein safle — mae’n y ffordd orau i ddod o hyd i rywun i rannu eich bywyd gyda. Efallai eich bod yn chwilio am penodol fel merched sengl yn Sydney, efallai y byddwch yn ail yn syml yn chwilio am fenywod sydd eisiau rhywbeth hir-barhaol — beth bynnag yw eich personol dewisiadau, gallwn helpu. Mae i gyd yn dechrau gyda ymuno â’n safle ac yn dweud helo — a ydych yn barod i ddechrau arni

About