Rydw i’n dda am

Wedi ysgaru

Yn teimlo y môr o unigrwydd. Eisiau i ddod o hyd i un annwyl, yr unig, yr unigryw. Ysgrifennu, merch, yn galw i mi. Rwy’n y gweithredwr. Mae gen i lawer o Hobïau: o crefftau i deithio. Breuddwyd yw i yrru ar draws yr Unol Daleithiau. Ateb yr holl gwestiynau. Astudiaeth o masnach ac economaidd Coleg, Masnach. Gaeth i crosio, darllen, Rhyngrwyd. Yn garedig, addfwyn, yn cydymdeimlo, yn gwrthbwyso, gyda synnwyr digrifwch. Fel pawb arall, ond ychydig yn wahanol. Er gwell neu er gwaeth.

Pwy a ŵyr

I brag am beidio â mynd.

A pham

Gwerthuso i mi, yr wyf yn awgrymu i bawb. Yr wyf yn Rheolwr yn y Academi entrepreneuriaeth. Gweithio yn y siop gan yr Adran deli. Yn fy amser hamdden rwy’n hoffi i gerdded, mynd i’r ffilmiau, clybiau ac ymlacio mewn natur

About