Yn benodol, ar gyfer rhai o’r carcharorion fel y carcharorion, cadw llefydd yn y carchar yn cael yr unig ddewis amgen ymarferol i sicrhau bod y berthynas gyda eu hanwyliaid

Yn hytrach, mae angen i ailfeddwl am y rhesymeg o ganiatadau, galwadau ffôn, a’r cyfle i ddifrifol trattamentali yn y gwahanol cylchedau fod yn wahaniaethol

I wneud gwell defnydd o’r safle newydd, ac yn diweddaru eich porwr i’r fersiwn ddiweddaraf, neu rhowch gynnig ar un o’r porwyr canlynol

About