Hi, yr wyf yn

Rwy’n hoffi Ewrop

Rwy’n cm, byr blond gwallt, slim. Rwy’n hoffi bod yn agored a gwedduster ar bobl. Arddull y ffrog yn dibynnu oddi wrth fy uchder yw, yr wyf yn fain hardd merch, yn edrych am dyn difrifol fy taldra, pwysau, kg, tal main rwy’n edrych am dyn difrifol i greu teulu melyn Deniadol, siriol, siriol, haddysgu. Rwyf wrth fy modd i deithio, i gael gyfarwydd â hanes y mannau hynny lle yr wyf. Rwyf wrth fy modd anifeiliaid, cerddoriaeth, crefftau, dawns. Yr wyf yn byw yn yr Eidal am flynyddoedd lawer, ond ei eni yn, rwy’n dod O UKRAINEI yn byw yn yr Eidal. Cefais fy magu i fyny mewn teulu mawr. WRTH EU BODD NATUR AC ANIFEILIAID. Rwy’n hoffi y cysur yn y tŷ. Yr wyf yn gwerthfawrogi mewn pobl: gonestrwydd, teyrngarwch a charedigrwydd yn ceisio i fyw yn weithgar ac yn fodern.

yn llai

RWYF AM I

About