Pretty tywysoges yn chwilio o mae dyn difrifol ym Trentino neu Veneto, sengl neu wedi gwahanu neu anfodlon ar gyfer cyfeillgarwch. Yr wyf yn fenyw uchel, main, uchel kg, tywyll-gwallt, gyda chymeriad bod yn allblyg, yn agored ac yn anhunanol. Yr wyf yn fenyw o flynyddoedd, gwahanu oddi wrth Sardinia, sy’n byw yn Tuscany. Yr wyf yn edrych am ffrind yn aeddfed, yn ddiffuant ac yn dda-natured. Dydw i ddim yn chwilio am berthynas ond os yw’n eni dydw i ddim yn flin. Nid wyf ateb yn ddienw. Rwy’n amcangyfrif fy trosglwyddo (apulia, Calabria, Campania a Basilicata). Rwy’n fenyw sy’n byw ar ei ben ei hun mewn tŷ mawr yn agos i Monselice, tua km. Yr wyf yn edrych am. Yr wyf yn edrych am berthynas difrifol, ni anturiaethau rwyf wedi oddi wrth y blynyddoedd rwyf mlynedd yn sengl nid oes gennych blant, a dim ond gysylltiadau whatsapp Yn mlwydd oed ac yn chwilio am bartner, yn chwilio am dibynadwy un yr ydych yn dymuno i’w rhoi yn y gêm, a bod efallai yn dioddef, (pryfocio neu siomedig)mewn angen o faldod a pharch, nid yn fenyw plaen a syml, sydd yn gwerthfawrogi y pethau syml mewn bywyd. os ydy, mae hyn yn fy darparu hefyd. Ym mhob un o’r Eidal. Ydych chi. Yn bodoli. Ifanc yn fenyw sengl. Max-mlwydd-oed. Erioed wedi bod yn eu deall ac yn annwyl i mi na dyn. (Yr wyf yn derbyn chi. Hyd Yn Oed Os Oes’ Ydych chi. Ydych chi’n hapus mom neu Ferched a Rhwng blynyddoedd.) Yr wyf yn tyfu i fyny yn unig yn rhoi i mi yn fab. Nawr ei fod yn ymreolaethol ac yn annibynnol ar Chi, yr wyf yn ceisio i ffurfio gyda’i gilydd. Fy enw i yw Lina neu flynyddoedd o Piscinola ar wahân oed yn ceisio difrifol yn ŵr o egwyddorion cadarn i gymryd at ei gilydd bywyd newydd, i golli dim amser. Yr wyf yn edrych am dyn rhwng y blynyddoedd dim allan o Naples i chi gysylltu â mi, gallwch alw fy ffôn diolch i chi ac yn dda parhad Wraig mlynedd, y wraig wedi ysgaru, yn chwilio am bartner am berthynas difrifol a fydd yn arwain i gydfodoli. Bella presenoldeb (- mlynedd). nid wasters amser. Nid wyf ateb yn ddienw. Yr wyf yn debygol o fy trosglwyddo (apulia, Calabria, Campania a Basilicata) neu ar ran y person dan sylw. O bosibl yn y car. Ffûn. Yn Mimmo, yr wyf yn berson anabl o Taranto. Yr wyf yn flwyddyn wladwriaeth gweithiwr, ysmygwr i raddedigion ac yn siriol cydymaith, addfwyn a chariadus sy’n chwilio am fenyw gyda chalon fawr nad ydynt yn yfwr yn barod i symud yma yn Taranto yn puglia rhanbarth. Cydymaith, rhwng ac o oed heb y cyfyngiadau gwraig weddw ar gyfer un. Yn-mlwydd-oed, graddiodd yn gyflogedig yn y maes ymchwil da diwylliant.

ar ôl cymaint o siomedigaethau yn chwilio am ddyn yn gyfartal diwylliant yn cael difrifol am berthynas difrifol. Rwyf yn berson sydd yn dal yn credu yn yr egwyddorion cadarn, yn cydymdeimlo, yn gymdeithasol, yn ddifrifol, n glws. Rwy’n mlynedd rwy’n eidalaidd edrych yn dda ac yn eu haddysgu. i fyny cynorthwy-ydd i’r anabl gweithiwr a CRI yn chwilio am wybodaeth ar Rhufain, yn gwrtais person yn anfon neges rwy’n dyn di-briod o flynyddoedd yn economaidd heb broblemau yn chwilio am un wraig sengl neu weddw, ysgaru sydd, fel fi, bydd yn rhaid i dreulio mewn unigedd ar ddiwedd y flwyddyn dathliadau gyda’r posibilrwydd o berthynas sefydlog ar gyfer cysylltu alwad. Rydym yn edrych diolch, fy enw i yw Marco gwisgo mewn pi di Padova, yr wyf yn-mlwydd-oed dydd swydd gan weithiwr metel a dj ar benwythnosau mewn clybiau amrywiol yr wyf yn caru cerddoriaeth, chwaraeon ac ymarferol, ac yr wyf yn dysgu crefft ymladd yr wyf yn caru y da, y gegin, y môr yn rhedeg yn ddifrifol person sy’n chwilio am cydymaith diben o berthynas difrifol a bo modd priodas. Fy enw i yw Loredana rwy’n blynyddoedd wedi bod yn weddw am flynyddoedd ac yn byw gyda fy merch am flynyddoedd yn cael eu yma gan fy mod byddai yn hoffi i fynd yn ôl ar fy gêm, mae unigrwydd yn awr yn fy cydymaith. Yr wyf yn edrych am dyn, rhad ac am ddim yn ddifrifol ac yn barchus yn y Torino dalaith ac yn y blynyddoedd NID wyf ATEB IFANC nad yw POBL yn chwilio am. Gweddw gyda thri o blant, yn yr ardal o Pordenone chwilio am wraig, yn hoff o blant, yn ddibynadwy solar a serchog, yn barod i symud i Pordenone Yn ferch o flynyddoedd oed, eidaleg. Yr wyf yn edrych am dyn i gynnal perthynas difrifol. Yr wyf yn chwilio am n glws a difrifol (dim anturiaethau), ac yn gyfoethog. Ormod i ofyn, efallai ie, ond peidiwch â rhoi i mewn Dyn, di-briod eidaleg sydd yn annibynnol yn ariannol yn edrych i fenyw (dim dynion) ar gyfer cydfodolaeth a datblygiadau yn y dyfodol (fel gweddw menywod) gobaith ar gyfer y gwyliau o ddiwedd y flwyddyn y gallwch ei wario mewn un cwmni am fanylion, os gwelwch yn dda gweld y cyfan i sgwrs breifat am gyswllt i call (dim e-bost. Dyn enne bwdin syml, yn dal i fod gyda’r hen werthoedd nad ydynt yn chwilio top model, ond syml ferch ‘n giwt x berthynas difrifol rwyf eisiau melys syml sydd eisiau i gael eu caru ac yn rhoi cariad yr wyf yn nyrs yn y cartref priodas yn Rapallo wedi ysgaru a hoffwn i garu merch yn ei ben ei hun nid yw’ n glws a hyn. Yr wyf yn mlwydd oed, sydd wedi gwahanu, yr wyf yn byw gyda fy mhlant, yn chwilio am cydymaith gyda lle i rannu popeth, a hoffwn i ddod o hyd dyn gyda’r un angerdd, sydd yn celf, darllen, cerddoriaeth glasurol, diwylliant, moesau mireinio, yn gwrtais, yn barchus, yn eironig. Hoffwn i ddychwelyd unwaith eto i garu a chael eu caru am hynny. Hawlfraint — Ad. en. Cedwir pob hawl. Dynodi nodau masnach a brandiau yn eiddo i’w perchnogion perthnasol

About